1403/01/31
جمال سلیمی

جمال سلیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 32135
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • کارشناسی علوم تربیتی- مدیریت و برنامه ریزی آموزشی- دانشگاه کردستان (1378 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه استان کردستان
 • کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی- دانشگاه تهران (1382 - 1385)
  عنوان رساله: الگویی جهت ارزیابی بیرونی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
 • دکترای تخصصی مطالعات برنامه درسی- دانشگاه علامه طباطبایی (1385 - 1389)
  عنوان رساله: طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی بین رشته ای در دوره کارشناسی علوم اجتماعی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
What Is the Meaning of Giftedness? A Qualitative Analysis of Teachers’ Perspectives Abdollah Azizi, Jamal Salimi, Asra Sajadi, Ali Amini bagh (2023)
شناسایی شاخص های شایسته گرایی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان با رویکرد آموزش های مجازی هادی کازرونی شامیری کازرونی شامیری، سعید مرادی، جمال سلیمی، بتول فقیه آرام (1401)
Teaching Professional Ethics and its Role in Improving the Health of Medical Staff: A Review Study Fariba dehghani, Yadolah Zarezadeh, Keyvan Bolandhematan, Jamal Salimi (2021)
بررسی ابعاد فساد آکادمیک در نظام آموزش عالی: یک پژوهش آمیخته جمال سلیمی، کویستان محمدیان شریف، نعمت اله عزیزی، شیرکوه محمدی (1400)
طراحی الگوی برنامه درسی اخلاق حرفه ای برای دانشجویان علوم پزشکی فریبا دهقانی، جمال سلیمی، یدالله زارع زاده، محمد آقاعلی، صادق یوسفی، کیوان بلند همتان (1400)
نگاهی به محتوای برنامه درسی مبتنی برتفکر انتقادی در دوره اول متوسطه ژیلا مهنام، امیرحسین مهدیزاده، حسن شعبانی گیل چالان، جمال سلیمی، علیرضا عراقیه (1400)
تدوین استراتژی های آموزشی برای توسعه تفکر انتقادی در برنامه درسی دوره اول متوسطه ژیلا مهنام، امیرحسین مهدیزاده، حسن شعبانی گیل چالان، جمال سلیمی، علیرضا عراقیه (1400)
الگوی توسعه دیپلماسی دانش در بستر بین المللی شدن مطالعات آموزشی در نظام آموزش عالی ایران محمد اسدی (دانشجوی دانشگاه کردستان-برنامه ریزی توسعه آموزش عالی)، خلیل غلامی، جمال سلیمی، علی خورسندی طاسکوه (1399)
ساختار عاملی پرسشنامه فساد آکادمیک در آموزش عالی ایران کویستان محمدیان شریف، جمال سلیمی، نعمت اله عزیزی، شیرکوه محمدی، علی اکبر امین بیدختی (1399)
ریشه های ساختاری وقوع فساد اکادمیک در آموزش عالی ایران کویستان محمدیان شریف، جمال سلیمی، نعمت اله عزیزی، شیرکوه محمدی (1399)
تحلیل کیفی تنوع تجارب اساتید دانشگاه از مفهوم هویت حرفه ای شبنم بهرامی، محمد امجد زبردست، جمال سلیمی (1399)
راهبرد تعاملی- توضیحی در آموزش علوم انسانی افسانه رحیم زاده، کیوان بلند همتان، جمال سلیمی (1398)
تأملی بر شاخصهای پایداری دانشگاهی: واکاوی دیدگاه سیاستگذاران و برنامه ریزان آموزش عالی سلمان دارابی، نعمت اله عزیزی، جمال سلیمی، ناصر شیربگی (1398)
کاربست پایدیا در برنامه های درسی؛ سنتز پژوهی مطالعات انجام شده سامیه شهمیر، علی حسینی خواه، جمال سلیمی، مرجان کیان (1398)
کنکاشی در مفهوم شهروندی دانشگاهی در نظام آموزش عالی؛ پژوهش آمیخته جمال سلیمی، نعمت اله عزیزی، لطف اله ساعد موچشی (1397)
مطالعه نگرش مدرسان زبان انگلیسی به انگیزش یادگیری دانشجویان در برنامۀ درسی دانشگاهی جمال سلیمی، محمد اسدی (دانشجوی دانشگاه کردستان-برنامه ریزی توسعه آموزش عالی) (1397)
بررسی فرصت های برابر شغلی در آموزش و پرورش سیدجمال بارخدا، ناصر شیربگی، جمال سلیمی (1397)
ابعاد تصویر دانشگاهی؛ مطالعه نگرش و تصورات دانشجویان جمال سلیمی، کیوان بلند همتان، آرش عبدی (1395)
ارتباط بین اخلاق حرفه ای و سلامت اداری کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی قباد رمضانی، عادل محمدی، جمال سلیمی، حمید تبیانیان (1395)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
واکاوی تمایلات انتقادی در ارزیابی تضمین کیفیت کارآفرینی دانشجویان سلمان دارابی، جمال سلیمی، نعمت اله عزیزی، نسرین پاکروان (1400)
شناسایی مولفه های مربی اثربخش در آموزش و پرورش پیش دبستانی شهرزاد حسن آقایی، جمال سلیمی، مصطفی قادری (1397)
سنجش وضعیت سرمایه فکری در اداره و مراکز فنی و حرفه ای شهرستان سنندج جمال سلیمی، محمد اسدی (دانشجوی دانشگاه کردستان-برنامه ریزی توسعه آموزش عالی)، زهرا اسدی، فریده اسدی (1392)
سنجش سرمایه اجتماعی در ادارات آموزش و پرورش: مطالعه موردی شهرستان سنندج جمال سلیمی، محمد اسدی (دانشجوی دانشگاه کردستان-برنامه ریزی توسعه آموزش عالی)، فریده اسدی، زهرا اسدی (1392)
آموزش کارآفرینی؛ دیدگاهها، ملاحظات؛ چالش ها جمال سلیمی، مهدی صالحی، محسن مسعودی (1391)
تضمین کیفیت در آموزش عالی: مبانی نظری، راهنمای عملی جمال سلیمی، یاسر صیادی، فرهاد حیدری (1391)
آیا می توان کار آفرینی را آموزش داد؟ علی حسینی خواه، جمال سلیمی، احمد رستگار (1387)
سخنرانی
کتاب
مفاهیم کلیدی فهم برنامه درسی جمال سلیمی، حسن ملکی (1397)
سرمشق های نظریه برنامه درسی غلامرضا یادگارزاده، جمال سلیمی (1395)
پایان نامه
طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر تفکر انتقادی در دوره ی متوسطه اول ژیلا مهنام، حسن شعبانی گیل چالان، امیرحسین مهدیزاده، علیرضا عراقیه، جمال سلیمی (1400)
مطالعه دانش تربیتی تکنولوژیکی معلمان بر اساس رویکرد تحولی یوسف محمودی، جمال سلیمی، خلیل غلامی (1400)
طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی اخلاق حرفه ای در علوم پزشکی؛ ارائه مدل مفهومی فریبا دهقانی، جمال سلیمی، یدالله زارع زاده، کیوان بلند همتان (1400)
مطالعه و تبیین مفهوم و ابعاد شهروندی دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران لطف الله ساعد موچشی، جمال سلیمی، نعمت اله عزیزی (1399)
تجربه معلمان دوره ابتدایی از انواع مدل های تلفیق برنامه درسی فاطمه فرند، مصطفی قادری، جمال سلیمی (1397)
شناسایی مولفه های مربی اثربخش در آموزش و پرورش پیش دبستانی شهرزاد حسن آقایی، جمال سلیمی، مصطفی قادری (1397)
شناسایی و تبیین فرصت های برابر شغلی در سازمان آموزش و پرورش سیدجمال بارخدا، ناصر شیربگی، جمال سلیمی (1397)
مطالعه تصویر دانشگاهی (نگرش و تصورات) دانشجویان آرش عبدی، جمال سلیمی، کیوان بلند همتان (1395)
مطالعه تجارب دانشجویان ارشد ازروشهای ارزشیابی اساتید بهنام امینی، جمال سلیمی، نعمت اله عزیزی (1394)
موانع و چالش های اجرایی مدارس هوشمند شهرستان سنندج محبوبه بازوند، نعمت اله عزیزی، جمال سلیمی (1392)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • برنامه درسی بین رشته ای- برنامه درسی مربوط به آموزش عمومی(پیش دبستان، دبستان ومتوسطه)- کنش های تربیتی و تعاملات آموزشی- روانشناسی یادگیری
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضو ستاد اجرایی طرح شهاب در استان کردستان (1394 - 1396)
 • عضو کمیته ارزیابی درونی دانشگاه کردستان (1395 - 1397)
 • عضو شورای ارزیابی عملکرد دانشگاه (1394 - 1396)
 • مدیر گروه علوم تربیتی (1395 - 1397)
 • مدیر مسول فصلنامه علمی-پژوهشی «تدریس پژوهی» (1392 - 1395)
بیشتر