1403/03/06
جمال سلیمی

جمال سلیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 32135
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات درس

عنوان برنامه درسی پیش دبستان و دبستان
شماره
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز
توضیحات