1403/03/06
جمال سلیمی

جمال سلیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 32135
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بین المللی شدن برنامه های درسی درآموزش عالی؛ مفهوم پردازی، رویکردهاو ابعاد
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
ین المللی شدن برنامه های درسی -برنامه درسی آموزش عالی-رویکردهاو ابعاد بین المللی شدن
سال 1391
پژوهشگران جمال سلیمی

چکیده

برداشت های مختلف از بین المللی کردن برنامه درسی 1- بین المللی کردن برنامه درسی((IOC به معنای تلاش برای دادن وجهه ای بین المللی به برنامه های درسی سازمان ها و نهاد های آموزشی مهم ترین امر موجه این برداشت حاضر شدن دانشجویان خارجی در دانشگاههای این کشورها، و سپس گسترش شاخه ها و شعب این دانشگاه ها در سطح دنیا و ممالک مختلف و تولید و ظهور فناوری های جدید نظیر فناوری اطلاعات و ارتباطات برای عرضه هر چه بیشتر برنامه های درسی به صورت آن لاین به اقصی نقاط دنیا بوده است. آموزش و پرورش جهانی عبارت است از: اتخاذ یک چشم انداز و دیدگاه که در آن به امور از زاویه دید و ذهن دیگران نگریسته شود و آن به معنای درک این واقعیت است که اگرچه افراد و گروها ممکن است نظر و دیدگاه متفاوتی به زندگی داشته باشند اما در عین حال آنها دارای خواسته ها و نیاز های مشترک نیز هستند((TYE.1991 . نکته: در این برداشت بین المللی کردن برنامه درسی متوجه عوامل و متغیر هایی چون محتوای برنامه های درسی کارکنان(مدرسان، معلمان ، مدیران و ...) و نیز روش ها و شیوه های یاددهی و یادگیری است. 2- بین المللی کردن مطالعات برنامه درسی این بخش کاملا معطوف به حاکمیت سنت امریکایی بر مطالعات برنامه درسی و تلقی از این رشته به عنوان رشته ای سرتاسر امریکایی است. که از دو جهت مورد توجه است: 1- افراد و صاحبنظرانی که اساسا محدود و محصور ماندن رشته برنامه درسی را به زادگاه اصلی خود یعنی امریکا نوعی تحجر و جلوگیری از رشد این رشته و درجا زدن آن تلقی می کنند. 2- دسته دوم افراد و صاحبنظرانی هستند که به حاکمیت بی چون و چرای امریکا بر حوزه اندیشه ها و مطالعات برنامه درسی اعتراض می کنند و درصدد بین المللی کردن برنامه درسی به عنوان یک رشته جهانی هستند.