1403/03/04
جمال سلیمی

جمال سلیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 32135
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اقتصادِ دانشِ علمی؛ نظری بر رویکردهای ارزیابی پژوهش های علمی از منظر علوم اقتصادی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل اقتصادی- دانش علمی- پژوهش علمی- رویکردهای ارزیابی اقتصادی پژوهش های علمی
سال 1390
پژوهشگران جمال سلیمی

چکیده

تولید دانش علمی یک فرایند اجتماعی است که می تواند با کمک ابزار مفهومی برگرفته از علوم اقتصادی تجزیه و تحلیل گردد. ادبیات پیشرفته در این حوزه نشان می دهد که این تجزیه و تحلیل ها می تواند برای درک جنبه های شناختی مرتبط با فرایند علم و بروندادها و نتایج آن مثمر ثمر باشد، و می تواند یک زمینه میانجیگرایانه بین پارادایم های عقلگرا و سازنده گرا ارائه دهد. سه رویکرد کلی در ارتباط با اقتصاد دانش علمی مطرح است: تحقیقات علمی به عنوان فرآیند بهینه سازی، تحقیقات علمی به عنوان بازاری برای ایده ها ، و پژوهش های علمی به عنوان مجموعه ای از مکانیسم های اجتماعی. هدف این مقاله بررسی این سه دیدگاه و نقطه نظرات آنها در ارتباط با جنبه های اقتصادی پژوهش های علمی است.