1403/03/06
جمال سلیمی

جمال سلیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 32135
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی مولفه های مربی اثربخش در آموزش و پرورش پیش دبستانی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
مربی اثربخش- پیش دبستانی- مربی خوب- مربی متخصص
سال 1397
پژوهشگران شهرزاد حسن آقایی ، جمال سلیمی ، مصطفی قادری

چکیده

هدف تحقیق حاضر شناسایی مهمترین مولفه های مربی اثربخش از دیدگاه مربیان، والدین و مدیران پیش دبستانی بود. با استفاده از رویکرد تحقیق کیفی و روش داده بنیاد اطلاعات کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختمند با والدین، مربیان و مدیران پیش دبستانی جمع آوری گردید. در پایان مولفه های مربی اثربخش شامل آشنایی با فناوری آموزشی پرکاربرد در پیش دبستانی ها، مهارت های ارزیابی و سنجش فراگیران، اخلاق مداری، دانش محتوایی، مهارت های عملی تدریس به کودکان، آگاعهی های محیط زیستی، مهارتهای بهداشتی و ایمنی، خود تاملی، مهارت های تربیت بدنی، مهارتهای هنری، رویکرد عاطفی و حمایتی، توانایی مدیریت کلاس، آشنایی با یژگی های بومی و فرهنگی، ویزگی های شخصیتی، آشنایی با نظریه های دانشگاهی، دانش محتوای آموزشی، دانش پداگوژیکی، تدریس خلاقانه، توانایی های ارتباطی و مهارته ای عمومی استخراج شد. در مرحله دوم پس از شناسایی مولفه های مربی اثربخش، این مولفه ها اولویت بندی شدند. بر این اساس، چها مولفه زیرذ به عنوان مهمترین مولفه های مربی اثربخش از سوی مشارکت کنندگان تشخیص داده شدند: ویژگی های شخصیتی، مهارتهای ارتباط با کودکان، رویکرد حمایتی-عاطفی و دانش محتوای آموزشی. همچنین یک مدل مفهمی از نتایج داده ها شکل گرفت و معرفی شد.