1403/03/06
جمال سلیمی

جمال سلیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 32135
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه خودگزارش دهی ارزیابی و مدیریت تکالیف درسی دانشجویان از طریق ایمیل
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
ایمیل، مدیریت تکالیف درسی،دانشگاه، ارزیابی، یادگیری
سال 1391
پژوهشگران مصطفی قادری ، جمال سلیمی

چکیده

ایمیل یکی از ابزارهای تدریس آنلاین است که در سال های اخیر رواج بیشتری در کلاس های درس دانشگاهی پیدا کرده است. سابقه ی استفاده از ایمیل برای مدیریت تکالیف درسی و ارزیابی آن نیز کوتاه است. در تحقیق حاضر به مطالعه ی میزان فایده مندی ایمیل برای ارزیابی تکالیف درسی دانشجویان دانشگاه و نقاط قوت و ضعف آن پرداخته شده است. برای این منظور تعداد 158 دانشجو در سه رشته ی تحصیلی با یک استاد در طول یک ترم تحصیلی مورد مطالعه قرار گرفته اند. با استفاده از روش مطالعه موردی و چک لیست خود گزارش دهی استاد و دانشجو نقاط قوت و ضعف ایمیل برای مدیریت تکالیف درسی طی یک ترم تحصیلی تحلیل و پیشنهادهایی برای اثربخش شدن کار با ایمیل ارائه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که سرعت ارسال و ارائه ی بازخورد به دانشجویان از طریق ایمیل در مقایسه با روش غیر آنلاین بسیار بالاتر است. امکان جستجوی الکترونیکی تکالیف درسی ، امکان ارائه ی بازخورد به دانشجو بدون محدودیت زمان و مکان ، استفاده ی مناسب و سریع از بازخوردهای گروهی و تقویت فرایند یاددهی _ یادگیری در ساعات غیر رسمی از جمله فواید ایمیل به عنوان ابزار مدیریت تکالیف درسی است. استفاده از ایمیل محدودیت هایی نیز دارد که محدودیت ارتباط نوشتاری ، زمان بر بودن بازخوردهای فردی ، بروز کج فهمی ها و مشکلات فنی دانشجویان تازه کار از جمله مشکلات استفاده از ایمیل جهت ارزیابی تکالیف درسی محسوب می شوند . در پایان راهکارهایی برای اثربخش کردن استفاده از ایمیل ارائه شده است.