1403/03/06
جمال سلیمی

جمال سلیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 32135
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
روش تدریس مبتنی بریادگیری مارپیچی: آموزش گام به گام برای بهسازییادگیری
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
روش تدریس- یادگیری مارپیچی- یادگیری- تدریس موثر- یادگیری و آموزش
سال 1391
پژوهشگران جمال سلیمی

چکیده

روش تدریس مبتنی بر یادگیری مارپیچیبه خاطر گامهای اصلی آن است که چنین نام نهاده شده است. این روشیکی از روشهای تدریس تعاملی است که دارای11مرحله اجرا و دارای15 هدف است.دراین مقاله نشان داده می شود که تفاوت قابل توجهی در یادگیری وعملکرد دانش آموزان کلاس دوم ابتدایی در درس علوم که با روش تدریس یادگیری مارپیچیآموزش دیده اند در مقایسه با دانش آموزانی که با روشهای سنتی تدریس آموزش دیده اند وجود دارد. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان مقطع ابتدایی در دو مدرسه ناحیه 1 شهر سنندج هستند نوع پژوهش عملگرا وروش تحقیق نیمه تجربی است. دانش آموزان در دوگروه(کنترل و آزمایش)قرار گرفتند.نتایج با استفاده از نرم افزار (SPSS) تحلیل شده و نشان می دهد که تفاوت معناداری بین نمرات دو گروه وجود دارد.