1403/03/31
تیمور مالمیر

تیمور مالمیر

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 456784
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه تهران ، ایران (1375 - 1379)
  عنوان رساله: پژوهشی در شاهنامه از دیدگاه تاریخ اجتماعی و جامعه‌شناسی تاریخی
 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ، تربیت مدرس ، ایران (1371 - 1375)
  عنوان رساله: صور خیال در دیوان عطار نیشابوری
 • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی ، علامه طباطبایی ، ایران (1366 - 1370)
  عنوان پایان‌نامه: -
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
نقد و تصحیح چند بیت از دفتر ششم شاهنامه چاپ خالقی‌مطلق تیمور مالمیر، داریوش قلعه قبادی (1403)
نقش انسجام در شناخت و تحلیل استعارۀ تهکّمیه در غزلیات حافظ تیمور مالمیر، ارکان محمود عبدالله (1402)
نقد و تحلیل رمان جسدهای شیشه‌ای نوشتۀ مسعود کیمیایی تیمور مالمیر، سه رکو نظیر حسین (1402)
عوامل پیدایش و ویژگی های رمانتیسم در ادبیات کردی میانه علی محمد موذنی، تیمور مالمیر، گولباخ حسین احمد (1401)
نوع و کارکرد راوی در روایت های داستان «رستم و سهراب» چیمن خوشنمای بهرامی، تیمور مالمیر (1400)
تحلیل ارتباط ساختار و کارگزار در رمان امپراتور کلمات تیمور مالمیر، سیده بشری حسینی (1400)
تحلیل و نقد ویژگی های پسامدرنی رمان هیس تیمور مالمیر، نجم الدین رستم یونس (1399)
ساختار رمانس های منثور فارسی سمیه الفت فصیح، علی اکبر احمدی دارانی، تیمور مالمیر (1399)
بررسی تطبیقی درون مایه های آثار نمایشی عشقی، ایرج و عارف علی محمد موذنی، تیمور مالمیر، معصومه عبادی (1399)
روایت انتقاد طنزآمیز برادری دارا و اسکندر معصومه زندیه، تیمور مالمیر (1399)
وحدت هنری در شاهنامۀ فردوسی براساس فلسفۀ هنر بندتو کروچه تیمور مالمیر، رامین محرمی، چیمن فتحی (1399)
تحلیل ساختار و شگردهای روایی رمان رؤیای تبت تیمور مالمیر، رضوان صفایی صابر (1399)
تحلیل ساختار روایی داستان خسرو و شیرین نظامی محبوب اظهری، محمدرضا ترکی، تیمور مالمیر، علیرضا حاجیان نژاد (1398)
بررس ساختاری رمانس فارسی سمیه الفت فصیح، علی اکبر احمدی دارانی، تیمور مالمیر (1397)
تحلیل ساختارهای روایی غزلیّات حافظ تیمور مالمیر، شادی احمدی (1396)
تحلیل ساختار همبسته داستان های سیاوش، کیخسرو و فرود تیمور مالمیر، فردین حسین پناهی (1396)
اهمیت «خوانش» در تکوین روایت های حماسی تیمور مالمیر، فردین حسین پناهی (1395)
بررسی ساختاری-اسطوره ای همای و همایون خواجوی کرمانی وزیر مظفری، سید اسعد شیخ احمدی، تیمور مالمیر (1395)
نشانه شناسی تجربه های دینی در متون نثر عرفانی تیمور مالمیر، هادی دهقانی یزدلی (1393)
تحلیل ساختاری رمان اهل غرق تیمور مالمیر، علیرضا ناصر بافقی (1393)
بررسی و تحلیل آیین های باروری در شاهنامه فردوسی تیمور مالمیر، فردین حسین پناهی (1393)
اسطوره اژدهاکشی و طرح آن در شاهنامه فردوسی تیمور مالمیر، فردین حسین پناهی (1391)
بررسی ساختاری داستان بیژن و منیژه تیمور مالمیر، فردین حسین پناهی (1391)
نقد و بررسی مدیحه سرایی حافظ تیمور مالمیر، فاطمه محمد خانی (1391)
ریشه شناسی «یوغ» و «جفت» تیمور مالمیر (1390)
ساختار شناسی مجموعه داستان هاویه تیمور مالمیر، حسین اسدی جوزانی (1390)
بررسی ساختاری قهرمانان و شاهان فردوسی نامه تیمور مالمیر، هادی دهقانی (1389)
تعبیر راه راست در متون کهن تیمور مالمیر (1389)
نقش های معنایی و منظوری جملات پرسشی در شاهنامه تیمور مالمیر، فردین حسین پناهی (1388)
بررسی ساختار قهرمانان و شاهنان در فردوسی نامه تیمور مالمیر، هادی دهقانی (1388)
پایان ناتمام مثنوی مولوی تیمور مالمیر (1388)
کمال ، گمال ، همال تیمور مالمیر (1388)
ژرف ساخت اسطوره ای رمان رود راوی تیمور مالمیر، حسین اسدی جوزانی (1387)
کرد در شاهنامه تیمور مالمیر (1387)
ساختار فنی شاهنامه تیمور مالمیر (1387)
تحول افسانه ای عارفان تیمور مالمیر (1387)
همبستگی دین و دولت(=دین سالاری) در شاهنامه فردوسی عزیز الله جوینی، تیمور مالمیر (1380)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
کتاب
پند پنهان شاهنامه تیمور مالمیر (1386)
قهرمانان آرمانی ایرانیان تیمور مالمیر (1384)
شجره طیبه تیمور مالمیر (1383)
روایت عشق 4 تیمور مالمیر (1382)
گلبرگهای سرخ کردستان تیمور مالمیر (1382)
عرشیان تیمور مالمیر (1382)
پایان نامه
تحلیل روایت‌مندی تصویرهای کلامی در داستان‌ معاصر شهلا ناصری، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1402)
تحلیل آیین تشرّف زنان در شاهنامه سونیا ئاری عمر، تیمور مالمیر (1402)
آسیب‌شناسی عناصر داستان در رمان‌های برگزیدۀ زنان دهۀ هشتاد حسین اسدی جوزانی، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1402)
نقد تصحیح و شرح دفتر ششم شاهنامه چاپ خالقی مطلق داریوش قلعه قبادی، تیمور مالمیر (1402)
بازنمایی وطن در شعر فارسی و کوردی معاصر (شاملو و اخوان ثالث، شیرکو بیکس، عبدالله پشیو) سیوان محمد طاهر بیبانی، بهروز چمن آرا، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، تیمور مالمیر (1402)
تحلیل تطبیقی روایت سینمایی در سه رمان فارسی در خرابات مغان، جسدهای شیشه ای، درویش خان سه رکو نظیر حسین، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1401)
تحلیل علیّت در روایت های حماسی نبرد پدر و پسر شقایق احمدی، تیمور مالمیر (1401)
تصحیح انتقادی دیوان مولانا خالد نقشبندی کاروان عثمان الجاف، تیمور مالمیر (1401)
گفتمان تذکره نویسی عرفانی و بازنمایی سبک زندگی سوژه ها آی ناز بردی پور، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، تیمور مالمیر (1400)
استراتژی تابو و طفره در زبان فارسی و کردی هیرش کریم حمید، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، تیمور مالمیر (1400)
اهمیت مبحث وصل و فصل دانش معانی در غزلیات عراقی نگار مرادپی، تیمور مالمیر (1400)
شیوه ها و شکل های تولید و تدادم فضا در ادبیات سیاسی-اخلاقی کلاسیک فارسی چنور زاهدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، نجم الدین جباری، تیمور مالمیر (1400)
مطالعه تطبیقی خمریات در دیوان حافظ شیرازی و دیوان ملای جزیری هیمن کریم محمدصالح، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1400)
بازنمایی هویت ممدوح بر مبنای سلیقه و مصرف در قصاید مدحی عصر غزنوی خدیجه محمدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، تیمور مالمیر، نسرین علی اکبری (1399)
مطالعۀ تطبیقی راوی در سه رمان آخرین انار دنیا، زمستان بی بهار و نفس تنگی نجم الدین رستم یونس، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1399)
ملحقات شاهنامه معصومه زندیه، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، سید اسعد شیخ احمدی (1399)
حال حضور در نظم نشانگانی راوی غزلهای مولانا رشید کاکاوند، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، سید اسعد شیخ احمدی، تیمور مالمیر (1397)
برآمدن فردیت و شکل گیری امر کالبدی در داستان های نسل اول ادبیات معاصر فارسی مرجان کامیاب، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، سید اسعد شیخ احمدی، تیمور مالمیر (1397)
بررسی تلقی واقعیت از نگاه راویان چند متن تاریخی - ادبی فارسی شیرزاد نعیمی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، نسرین علی اکبری، تیمور مالمیر (1397)
روایت شناسی، شکل و کارکرد روایت در اشعار حافظ شادی احمدی، تیمور مالمیر، سید اسعد شیخ احمدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1396)
نقد و تحلیل پژوهش ها و شرح های داستان رستم و اسفندیار گلبهار نیکزاد، تیمور مالمیر، سید اسعد شیخ احمدی (1396)
ساختار روایی رمان کافه پیانو مهرانه زمانی، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1395)
نقد و تحلیل پیوند ژرف ساخت با شگرد در داستانهای کوتاه دفاع مقدس دو دهه ی هفتاد و هشتاد معصومه منتشلو، تیمور مالمیر، سید اسعد شیخ احمدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1395)
تاثیر ردیف در ساختار غزل فارسی با نگاهی به غزل های مولوی، سعدی و حافظ ایوب حسینی، تیمور مالمیر، سید اسعد شیخ احمدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1395)
نقد و تحلیل پیوند درونمایه و شگرد در رمان نویسندگان شاخص دهه 80 رضوان صفایی صابر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، تیمور مالمیر، طیبه فدوی، سید اسعد شیخ احمدی (1395)
شکستگی اسطوره در داستان سیاوش زینب رزلانسری، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1395)
تداوم و تغییر اسطوره در آثار ادبی ایران تا قرن هفتم هجری ناصر محبی، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، سید اسعد شیخ احمدی (1395)
مقدمه، تصحیح و تعلیق کتاب کنوز الودیعه و رموز الذریعه غلامرضا شمسی، سید اسعد شیخ احمدی، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1395)
روایت شناسی حماسه در ایران فردین حسین پناهی، تیمور مالمیر، سید اسعد شیخ احمدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1394)
نقد و تحلیل رمان زمستان بی بهار (فراداستان تاریخ نگارانه) محمد سعیدی، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1394)
نقد و تحلیل دو مجموعه داستان بماند و بگذریم اثر بهناز علی پور گسکری شهلا ناصری، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1394)
نقش عناصر عاشقانه در غزلیات رندانه حافظ خدیجه انگزی، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1393)
کارکرد تنوع ژانر در رمان کتاب بی نام اعترافات کلثوم ساعدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، تیمور مالمیر (1392)
ساختار غزلیات عرفانی حافظ بر طبق نظریه تودوروف انوشیروان طاریمرادی، تیمور مالمیر، طیبه فدوی (1392)
بررسی بینامتنیت در آثار سیمین دانشور سمیه صفری نیا، تیمور مالمیر، طیبه فدوی (1392)
تحلیل سبک سه کتاب اثر زویا پیرزاد زینب عقیقی، تیمور مالمیر، طیبه فدوی (1392)
نشانه شناسی روایتهای منثور عرفانی هادی دهقانی یزدلی، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، حسن ذوالفقاری (1391)
نشانه شناسی روایتهای منثور عرفانی هادی دهقانی، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1391)
بررسی اندیشه های عرفانی محوی و جنبه های تاثیر پذیری آن از عطار نیشابوری محمد محمدی تلوار، سید اسعد شیخ احمدی، تیمور مالمیر (1391)
بررسی تجربه های نوشتاری - بصری (کانکریت) در شعر معاصر فارسی نوشین غریبی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، تیمور مالمیر (1391)
بررسی جنبه های نگارشی و بصری داستان های پست مدرن فارسی دهه 70 و 80 معصومه منتشلو، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، تیمور مالمیر (1391)
شخصیت پردازی در مثنوی های عطار نیشابوری لیلا عفراوی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، تیمور مالمیر (1390)
آشنایی زدایی در مجموعه اشعار ادیب برومند محمد فاروق صوفی، تیمور مالمیر، سید اسعد شیخ احمدی (1390)
جایگاه اعداد در تفاسیر قرآن کریم ناصر کریمی، تیمور مالمیر، صالح ادیبی (1390)
بررسی ساختار همای و همایون خواجوی کرمانی وزیر مظفری، سید اسعد شیخ احمدی، تیمور مالمیر (1390)
بررسی متناقض نما در آثار خواجوی کرمانی مهین اکملی، تیمور مالمیر، طیبه فدوی (1390)
تحلیل و بررسی معانی ثانوی جملات استفهامی در غزل های خواجوی کرمانی کبری شادمانی، سید اسعد شیخ احمدی، تیمور مالمیر (1390)
ساختار پندهای روایی متون منثور فارسی تا پایان قرن ششم بتول قلعه شاخانی، تیمور مالمیر، صالح ادیبی (1390)
ساختار آشنا سازی در شاهنامه فردوسی با مقایسه با دیگر آثار حماسی جهان فردین حسین پناهی، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1390)
روایت گری در داستان های کوتاه بهرام صادقی ( مجموعه ی سنگر و قمقمه های خالی ) سمیه الفت فصیح، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، تیمور مالمیر (1389)
ساخت های شعر سنایی غزنوی جبار خدامرادی، تیمور مالمیر، طیبه فدوی (1389)
نقد و تحلیل متون نمایشی مبتنی بر داستان سیاوش چیمن خوشنمای بهرامی، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1389)
کارکردهای هنری گل و گیاه در غزل حافظ زهرا منصوری، محمد مراد ایرانی، تیمور مالمیر (1389)
تحلیل مولفه و ساختار گفت وگوی ادیان و مذاهب در مثنوی معنوی مولوی هه لاله امینی، صالح ادیبی، تیمور مالمیر (1389)
بررسی عناصر تخیل در آثار سعدی سروه محمودی، تیمور مالمیر، صالح ادیبی (1389)
گردآوری و تحلیل ساختاری داستان های اورامان لهون ناهیده زمانی، تیمور مالمیر، صالح ادیبی (1389)
مظاهر معرفت شناسی مبتنی بر ترک خودآگاهی مولوی در مثنوی فاطمه ناصری اشترانی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، تیمور مالمیر (1389)
بررسی جنبه های کارناوالی در داستان های جمال زاده طیبه فشی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، تیمور مالمیر (1388)
ساختار داستان سیاوش علی حمیدی نیا، تیمور مالمیر، صالح ادیبی (1388)
تحلیل رندی حافظ بر اساس دانش معانی فاطمه محمد خانی، تیمور مالمیر، نجم الدین جباری (1388)
بازتاب گناه نخستین در آثار منثور عرفانی کمال حسینی، محمد مراد ایرانی، تیمور مالمیر (1388)
تحلیل نسخه بدل های شاهنامه ایوب عادگار صالحی، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1388)
بررسی آمیختگی اسطوره و تاریخ در بخش میانی شاهنامه محمد دست برز، تیمور مالمیر، محمد مراد ایرانی (1388)
بررسی سبک شناختی دیوان همام تبریزی شهین گیشگی، نجم الدین جباری، تیمور مالمیر (1387)
سبک شناسی داستان آفرینش آدم (ع) و حوا در تفاسیر فارسی تا پایان قرن ششم زهره شاهرخی، محمد مراد ایرانی، تیمور مالمیر (1387)
تأثیر بافت بر متن غزل سعدی شهرام فخاری، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، تیمور مالمیر (1387)
نقد و تحلیل شاعران عاشورایی پس از انقلاب اسلامی خالد بابایی، محمد مراد ایرانی، تیمور مالمیر (1387)
بررسی ساختاری آثار ابوتراب خسروی حسین اسدی جوزانی، تیمور مالمیر، نجم الدین جباری (1387)
گردآوری و بررسی داستان های لرستان زهره رحمتی، تیمور مالمیر، غلامحسین کریمی دوستان (1386)
ساختار سیاسی شاهنامه فردوسی محمود علی اصغری، تیمور مالمیر، علیرضا مرامی (1386)
زبان و اندیشه نزاری قهستانی محمدصادق حسینی، تیمور مالمیر، نجم الدین جباری (1385)
جا به جایی اساطیر در اسرائیلیات نرگس فرات یزدی، تیمور مالمیر، محمد مراد ایرانی (1385)
ابداعات و نوآوری های بهار معصومه رضایی، نسرین علی اکبری، تیمور مالمیر (1385)
بررسی متناقض نما در آثار عطار نیشابوری خاور قربانی، تیمور مالمیر، نسرین علی اکبری (1383)
ساختار شناسی داستان های عامیانه در باره شاهنامه و فردوسی هادی دهقانی، تیمور مالمیر، محمد مراد ایرانی (1383)
بررسی تطبیقی ادیان و مذاهب در شاهنامه فردوسی سهیلا صدر مجلس، تیمور مالمیر، مجتبی دماوندی (1383)
بررسی تضاد و تناقض در آثار سنایی حسین کریمی، مجتبی دماوندی، تیمور مالمیر (1383)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

سوابق اجرایی

 • عضو هیات تحریریه مجله عرفان اسلامی (1400 - ادامه دارد)
 • عضو هیأت تحریریه مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) (1398 - ادامه دارد)
 • عضو هیأت تحریریه مجله نقد ادبی و بلاغت (1393 - 1401)
بیشتر