1403/01/27
احمد امانی

احمد امانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 111
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، اتاق شماره 313
تلفن: 08733624005

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مشاوره (1385 - 1389)
  عنوان رساله: اثربخشی و مقایسه دو رویکرد طرحواره درمانی و دلبستگی درمانی بر طرحواره های ناسازگار و سبک های دلبستگی.
 • کارشناسی ارشد مشاوره خانواده (1380 - 1382)
  عنوان رساله: اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری (CBT) بر رضامندی زناشویی در زنان.
 • کارشناسی روانشناسی بالینی (1374 - 1377)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی رابطه افسردگی با کندی فکر در دانشجویان
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
تجربه زیسته زنان آسیب دیده از روابط فرازناشویی همسر در شهر سنندج احمد امانی، کمال خالق پناه، اسرین محمدی (1398)
پیش بینی ضربه عشق و افسردگی بر اساس سبک های دلبستگی در دانشجویان دارای شکست عاطفی ناصر یوسفی، احمد امانی، رسول عسکری، مجید سلیمانی (1396)
مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و درمان راه حل مدار بر رضایت زناشویی زنان دارای تعارض زناشویی آرمان عزیزی، احمد امانی، آزاد قربانی، فاروق محمدی، فاطمه شجاعی واژنانی (1396)
اثربخشی مشاوره گروهی آدلری بر بی آلایشی و بخشایشگری میان فردی زوجین احمد امانی، احمد سهرابی، لیلا باقری، غفار نصیری هانیس (1396)
بررسی رابطه سواد آکادمیک و سواد هیجانی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان احمد امانی، حجت اسفندیاری، مهدی نامداری پژمان، عدنان غفاری (1393)
تعیین رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با سبک های هویت در دانش آموزان احمد امانی، حسین کشاورز افشار، حجت اسفندیاری، فاطمه بازوند، نرمین عبدالهی (1392)
نقش رگه های شخصیت در تکوین تضاد شغلی کارمندان اداری اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان احمد امانی، زهرا جهانبخشی، مهدی نامداری پژمان، حجت اسفندیاری، سیروس قنبری (1391)
تحلیل ساختاری ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با افسردگی، سازگاری اجتماعی و عزت نفس فاطمه بیدی، مهدی نامداری پژمان، احمد امانی، سیروس قنبری، حسین کارشکی (1391)
تاثیر آموزش به شیوه حلقههای پژوهشی بر بهبود مهارتهای ارتباطی، نگرشی و عملکردی دانشجویان مهدی نامداری پژمان، محسن ذوالقدر نسب، سیروس قنبری، احمد امانی (1390)
اثربخشی دو رویکرد طرح واره درمانی و دلبستگی درمانی بر سبک های دلبستگی دانشجویان مرحله عقد احمد امانی، باقر ثنایی ذاکر، علی محمد نظری، مهدی نامداری پژمان (1390)
رقص کردی و رواندرمانی احمد امانی (1384)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
نقش سبک های فرزند پروری در تکوین سبک های هویت و تعهد هویت احمد امانی، حجت اسفندیاری، مهنا غلامی (1391)
بررسی تاثیر تربیت جنسی مبتنی بر رویکرد قرآنی در میزان تمایل به انحرافات جنسی دانش آموزان پسر فاطمه بیدی، مهدی نامداری پژمان، سیروس قنبری، احمد امانی (1391)
رابطه باورهای معرفت شناختی و سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی سیروس قنبری، محسن ذوالقدر نسب، احمد امانی، مهدی نامداری پژمان، فاطمه بیدی (1391)
ضرب المثل درمانی و تغییر باورها در درمان اختلالات جنسی به شیوه CBT احمد امانی، محمد باقر دانشجو، محمود گودرزی (1386)
بررسی تاثیر اینترنت بر زندگی زناشویی خانواده های ایرانی محمد باقر دانشجو، محمود گودرزی، احمد امانی (1386)
کتاب
پایان نامه
تجربه زیسته قصه عشق در زوجین متقاضی طلاق شیدا کاظمی، احمد امانی (1399)
تجربه زیسته زنان آسیب دیده از روابط فرازناشویی همسر اسرین محمدی، احمد امانی، کمال خالق پناه (1397)
پیش بینی سندرم ضربه عشق و افسردگی بر اساس سبک های دلبستگی رسول عسکری، ناصر یوسفی، احمد امانی (1395)
دیدگاه شریعت اسلامی درباره ی شادی و احکام آن علی عزیزی، سالم افسری، احمد امانی (1393)
اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری بر تغییر سبک های مدیریت خشم رضا مبارکی، فاتح رحمانی، احمد امانی (1391)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • خانواده - ازدواج -طرحواره درمانی - دلبستگی درمانی و درمان تعهد و پذیرشو متافور درمانی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضو کمیته سرمایه اجتماعی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر (1393 - ادامه دارد)
 • عضو کمیته پژوهشی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر (1393 - ادامه دارد)
 • عضو کارگروه توانایی علمی رشته مشاوره (1393 - ادامه دارد)
 • عضو شورای حل اختلاف و ارشاد دانشجویی (1392 - ادامه دارد)
 • دبیر شورای استانی (1392 - 1393)
 • عضو شورای بررسی موارد خاص استانی دانشگاه ها (1391 - ادامه دارد)
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (1391 - ادامه دارد)
 • دبیر منطقه دو مراکز مشاوره ای کشور (1390 - 1391)
 • رییس مرکز بهداشت و درمان و مشاوره دانشجویی (1390 - ادامه دارد)
 • عضو هیات علمی صاحب نظر در امور فرهنگی- تربیتی (1389 - 1390)
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی روان درمانی و مشاوره خانواده (1389 - ادامه دارد)
بیشتر