26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
ضرب المثل درمانی و درمان شناختی رفتاری
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
متافورتراپی، درمان شناختی-رفتاری، خطاهای شناختی، باورهای منطقی و غیر منطقی
پژوهشگران احمد امانی

چکیده

عامل شناخت مقوله ای مهم در نحوه نگرش انسان به محیط پیرامون است. تحلیل باورهای منطقی و غیر منطقی در مراجع و جهت دهی به آنها برای کسب بینش و بصیرت او، همواره از اهداف رواندرمانگران بوده است. درمان شناختی-رفتاری با بررسی باورها و خطاهای شناختی مراجعین آنان را در حفظ بهداشت روانی و درمان اختلالات روانی یاری می دهد. استفاده از متافورها نیز در فرایند درمانی C.B.T کمک شایانی به تغییر باورهای غیر منطقی در مراجعین به عمل آورده است. برای کمک به هم نوع، آسانترین و کوتاه ترین راه حل؛ بهترین راه حل است، متافور جمله ای به نظم یا به نثر است که حالتی هیجانی و شناختی در افراد به وجود آورده و به پیامد آن با پیغامی آگاهانه، بینشی تازه به فرد می بخشد. متافور به عنوان عاملی شناختی در آموزه های پیشین مراجع به صورت تکرار و تجربه در حافظه آنان نهادینه شده است. این مهم ما را در رسیدن به اهداف درمانی که همان جهت دهی به سیستم شناختی مراجع و کسب بینش و آگاهی در آنان می باشد یاری می دهد.