26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
آسیب شناسی تحلیل ارتباط محاوره ای پلیس و مردم براساس نظریه اریک برن
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تحلیل ارتباط محاوره ای، حالات من، رابطه، پلیس، مردم
پژوهشگران احمد امانی ، مهدی نامداری پژمان

چکیده

انسان امروزه هموراه با توجه به قرار گرفتن در قرن انفجار اطلاعات، دهکده اطلاعاتی و همچنین عصر بیش تحریکی شناختی همواره در این تکاپوست که چگ.نه به پردازش های ناشی از پردازش های ناشی از پیچیدگی محرکها و روابط میان فردی بپردازد. درمان تحلیل محاوره ای رویکردی است که با عملیاتی و کاربردی کردن مفاهیم، اهداف و شیوه های اجرایی خود همواره کمک شایانی را به شناخت بهتر و درک واقع بینانه آسیب شناسی روابط میان فردی کرده است. امنیت جامعه ارتباط تنگاتنگی را با امنیت روانی تک تک افراد شبکه های اجتماعی دارد. در این میان ضروری است که پلیس برای حفظ این مهم به نگاه و بینش های تحلیلی و تفسیری در ارتباطاتش با مردم تسلط لازم را داشته باشد. هدف از این مقاله با استناد به سه حالت «والد»، «کودک» و «بالغ» در نظریه برن تحلیل آسیب شناسی روابط پلیس با مردم در این سه حالت «من» می باشد و بازی را بوجود می آود که می تواند منطبق با فرهنگ بومی منطقه باشد. استفاده از این رویکرد در تبیین و تحلیل رفتارها و ارتباطات بین فردی و گروهی می تواند در بهبود روابط بین فردی، سازمانی و شبکه های اجتماعی، شناخت خود، کنترل احساسات و هیجانها، خودمختاری، مسئولیت پذیریف تعبیر و تفسیر درست محرک های پیرامون، صمیمیت و درک متقابل همدیگر در فرایند زندگی و شهروند مداری کمک شایانی را بعمل آورد.