26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
تبیین مفهوم عشق براساس نظریه مثلثی عشق استرنبرگ در دیوان مستوره اردلان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مستوره اردلان، عشق، نظریه عشق استرنبرگ
پژوهشگران احمد امانی ، شیدا فتحی

چکیده

مستوره اردلان نخسین مورخ زن در جهان، نویسنده، شاعر و از جمله زنان روشنفکری است که در ادبیات کُردی و فارسی جای پرآوازه دارد. دیوان مستوره دارای غزل، قصیده، مثنوی، قطعه و رباعی می باشد که به دو زبان کُردی و فارسی آنها را بیان کرده است. عشق همواره کانال ارتباطی درونیات شاعر با دنیای اجتماعی و روابط بین فردی در زندگی بوده است. در این میان در بعد درون شناختی استرنبرگ با ارائه نظر مثلثی عشق با آن در سه بعد صمیمیت، شور و اشتیاق و تعهد و تصمیم تحلیل کرده است. در این نوشتار بر آنیم به تبیین مفهوم عشق براساس نظریه عشق استرنبرگ در دیوان مستوره اردلان پرداخته و انواع هشت گانه عشق و قصه عشق را در نظریه استرنبرگ مورد بررسی، تحلیل و تبیین قرار گرفته است.