26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
کتاب درمانی در فرایند خودشناسی و ازدواج
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
کتاب درمانی‏، خودشناسی، ازدواج
پژوهشگران احمد امانی

چکیده

این کتاب برگرفته از پنج فصل بوده و که فصل اول به تحلیل و تعریف مشاوره،‏‏‏‎‏ راهنمایی، رواندرمانی و کتاب درمانی پرداخته و از دیدگاه نظریه های مشاوره رواندرمانی به بررسی شناخت انسان می پردازد. فصل دوم به مقوله حیاتی و اصلی خودشناسی،فصل سوم به معرفی چند کتاب در زمینه خودشناسی؛ فصل چهارم به مفهوم کلیدی ازدواج؛ در فصل پنچم نیز به معرفی چندین کتاب در عرصه ازدواج پرداخته می شود. این کتاب می تواند به عنوان تکلیف شناختی-رفتاری در جلسات درمان و استفاده از فنون خودیاری در رواندرمانی و مشاوره به کمک حال روند تغییر و کسب بینش و بصیرت مراجعان در فرایند درمان باشد.