26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
رقص کردی و رواندرمانی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
رقص درمانی، هلپرکی (رقص)، موسیقی درمانی، ضرب المثل درمانی، ساپکودراما (روان نمایشگری)
پژوهشگران احمد امانی

چکیده

با توجه به وجود مشکلات روانی ناشی از عصر انفجار اطلاعات و تکنولوژی غول آسای نوین، همچنین استرس های ناشی از قرن اضطراب، بشر امروزی روز به روز گرایش بیشتری را به چکاب روانی پیدا کرده است. یک مراجع خود با حضور در مرکز مشاوره مخزنی است از استعدادها، باورها و توانایی هایی که در لا به لای استرس های روزمره زندگی سرپوش گرفته است. استفاده از ظرفیت های بالقوه مراجع توسط یک درمانگر ماهر مستلزم بکارگیری تمامی ظرفیت های شخصی، اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و زیستی مراجع بعنوان یک انسان است. امروزه در رویکردهای مختلف مشاوره و رواندرمانی از تکنیکهای متعددی استفاده می کنند. که رقص درمانی، موسیقی درمانی، ضرب المثل درمانی و روان نمایشگری از جمله متدهایی است که به یاری بشر امروزی با نگرشی علمی آمده است. مقاله حاضر نیز با توجه به ظرفیت های بالقوه و کلی مراجع به چگونگی تاثیر رقص کردی در کاتارسیس، امنیت روانی، مشارکت گروهی با همبستگی، همصدایی و همنوایی گروهی، ایجاد ارتباط، شادابی، نشاط و خلق بالا و به دنبال آن تغییر نگرش، حرکت و استواری بدن که پیامد آن بر کم خلقی، کم رویی انزوا طلبی، افسردگی و اضطراب در مراجعان نیز موثر واقه می شود، می پردازد.