26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
ضرب المثل درمانی و تغییر باورها در درمان اختلالات جنسی به شیوه CBT
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ضرب المثل درمانی، درمان شناختی-رفتاری (CBT)، خطاهای شناختی مشکلات جنسی، باورهای غیر منطقی
پژوهشگران احمد امانی ، محمد باقر دانشجو ، محمود گودرزی

چکیده

استرسهای جهان امروز و به تبع آن چالش های روابط میان فزدی در جامعه و روابط زناشویی در خانواده همواره انسان را به سوی پیشگیری و درمان اختلالات زیستی، روانی و اجتماعی جهت حفظ بهداشت روانی و جسمانی خود می کشاند. انسان با نیازهایش معنای دیگری پیدا می کند و تنش در ناکامی هر نیازی در ارگانیسم همواره او را در تکاپو می اندازد. در بین نیاز های اساسی ، نیاز جنسی به همراه نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن کانون خانواده را بیشتر به چالش کشانده است. سلامت خانواده در گرو داشتن رابطه سالم و رضایت زوجین می باشد. از ساختارهای اساسی حفظ این امر نیز روابط جنسی در خانواده می باشد که امروزه مراجعین زیادی در این خصوص به کلینیک ها و مراکز مشاوره مراجعه می کنند. ریشه بسیاری از اختلالات جنسی از باورها و عقاید افراد بوجود آمده است که زندگی کنونی آنان را تحت تاثیر قرار داده است. همچنین باورها و عقاید افراد ریشه در فرهنگ و جامعه افراد دارد. این مقاله با رویکرد مورد پژوهی به درمان اختلالات جنسی به شیوه CBT پرداخته است. توجه به پدیده چندفرهنگی در درمان این اختلالات و کار با مراجعان با توجه به فرهنگ مبتنی بر بومیت آنان همواره ما را در رسیدن به راه حل و درمان کمک شایانی می کند. همچنین در این مقاله به تغییر باورهای غیر منطقی جنسی مراجعین در مشکلات جنسی با استفاده از ضرب المثل های ملی و منطقه ای پرداخته می شود. در شکل گیری مشکلات جنسی باورهای غیر منطقی جنسی، خطاهای شناختی و اسناد ها نقش اساسی را دارند که محققین این پژوهش در کیس های بالینی خود برای تغییر باورها ، خطاهای شناختی و اسنادها در مشکلات روابط جنسی با به چالش کشیدن مراجعان به وسیله ضرب المثل های ملی و منطقه ای (به تناسب کار با مراجع در فرهنگ خود و ضرب المثل های رایج آن منطقه) نقش به سزایی در کسب بینش و درمان مشکلات جنسی مراجعان ایفا کرده اند. و همچنین در رسیدن مراجعان به تجزیه آنها (تغییر باورهای غیرمنطقی جنسی) موثر عمل کرده اند. محققین در پایان به این نتیجه رسیدند که استفاده از ضرب المثل ها در قالب فرهنگ های بومی و شیوه CBT می تواند نقش به سزایی در درمان مشکلات جنسی ایفا کند.