26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
دیدگاه شریعت اسلامی درباره ی شادی و احکام آن
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
فرح وشادی-سرور- شریعت اسلامی- خوشبختی
پژوهشگران علی عزیزی (دانشجو)، سالم افسری(استاد راهنما) ، احمد امانی(استاد مشاور)

چکیده

اسلام دین کاملی است که به تمام نیازهای فطری و اساسی انسان توجه کامل نمده و جهت برآوردکردن نیازهای مادی و معنوی و ابعاد متنوع و مختلف آن و زوایای آشکار و پنهان زندگی بشر قانون و برنامه کار ارائه داده است. شادی از جمله نیازهای روحی و روانی انسان است که در بسیاری از جنبه ها ی حیات نقش اساسی ایفا می کند. وجود آیات متعدد و و سخنان گوهربار پیامبراسلام و سیره عملی صحابه گواه بر این مدعاست که اسلام موضوع شادی را مورد توجه قرار داده است. آموزه های دین اسلام شادی را در سه نوع ممدوح و مذموم و مباح تقسیم بندی می کند. تعبیر دین از شادی این است که شادی دنیوی خود هدف نیست بلکه عاملی مهم برای رسیدن انسان به به کمال والای انسانی است که خوشبختی انسان را در آن سرای تحقق می بخشد.