1403/03/05
سالم افسری

سالم افسری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 7658
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

  • کارشناسی الهیات و معارف اسلامی- فقه شافعی (1372 - 1376)
    عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
کتاب
پایان نامه
احکام و شرایط نماز جماعت در فقه اهل سنت فریبا زندی، سالم افسری (1402)
خرید و فروش سگ در فقه اهل سنت علی اکبر عبدیانی، سالم افسری (1401)
آداب القاضی عند المذاهب الاسلامیه باوان احمد قادر، سالم افسری (1400)
احکام تیمم در مذاهب اهل سنت وفا فتحی، سالم افسری (1400)
شرایط امامت نماز از دیدگاه مذاهب اربعه محمد اخدر، سالم افسری (1399)
عده زانیه در فقه اسلامی رضا بهشتی زاد، سالم افسری (1399)
احکام لباس زن در مذاهب اربعه اهل سنت ریزان اندری، سهیلا رستمی، سالم افسری (1397)
خصایص فقهی عبادی پیامبر اکرم از دیدگاه اهل سنت خالد مریدی، سالم افسری، سهیلا رستمی (1397)
سیر تحول علم اصول فقه از ابتدای قرن سوم تا پایان قرن پنجم حیدر فاطمی، سالم افسری، سهیلا رستمی (1396)
بررسی مصادیق تبدیل مهر المسمی به مهر المثل در مذاهب اربعه امین احمدی مقدم، سالم افسری، سید نوید نقشبندی (1396)
بررسی مالیت منفعت به عنوان مهر در مذاهب اربعه فردین رضا طلبی، سالم افسری، سید نوید نقشبندی (1396)
چشم زخم از دیدگاه اهل سنت مصطفی محمودی، سالم افسری، سهیلا رستمی (1394)
بررسی زکات حلی در فقه مذاهب اربعه اهل سنت ثانیه زارعی، سید نوید نقشبندی، سالم افسری (1394)
بررسی احکام مربوط به عقیم سازی مرد در فقه مذاهب اربعه اهل سنت سروه محمد پور، سید نوید نقشبندی، سالم افسری (1394)
جایگاه مصالح مرسله در فتاوای رشید رضا محمد احمدیان، سید نوید نقشبندی، سالم افسری (1394)
بررسی وجود بدعت و نقد آن در مساجد اهل سنت شهر سنندج آرش احمدی، فرزاد پارسا، سالم افسری (1394)
کاربرد نحو در استنباط احکام فقهی مهدی قادری، جمیل جعفری، سالم افسری (1393)
حکم قرعه و آثار آن در مذاهب خمسه روژین خالدی، سالم افسری، سهیلا رستمی (1393)
بررسی حکم جهل و آثار مترتب بر آن در فقه اهل سنت لولاو محمدی، سالم افسری، سهیلا رستمی (1393)
ضوابط تیسیر فقهی و بررسی و نقد تطبیقات معاصر آن اسماعیل قاضی نیا، سالم افسری، سهیلا رستمی (1393)
طلاق قضایی از دیدگاه فقهای اهل سنت محمود شیخ مرادی، سالم افسری، سید نوید نقشبندی (1393)
دیدگاه شریعت اسلامی درباره ی شادی و احکام آن علی عزیزی، سالم افسری، احمد امانی (1393)
مقاصد شریعت از دیدگاه امام غزالی سمیه منبری، سید نوید نقشبندی، سالم افسری (1392)
نکاح فاسد و احکام و آثار مترتب بر آن در مذاهب اربعه اهل سنت توفیق فلاحی، سالم افسری، فرزاد پارسا (1392)
تاریخ و جایگاه مذهب شافعی در قرون سوم و چهارم هجری در ایران رضا علی پناه، سالم افسری، جلال زارعی (1392)
بررسی دیه ی اعضای داخلی بدن با تاکید بر مذاهب خمسه نسیمه قادریان، سالم افسری، شهرام محمدی (1392)
بررسی تطبیقی حکم شهادت در طلاق در مذاهب خمسه نشمیل رشیدی، سید نوید نقشبندی، سالم افسری (1391)
مصادیق و آثار کفر در فقه شافعی و حنفی و مقارنه آن با قرآن و سنت عصمت خلوتی، سید نوید نقشبندی، سالم افسری (1391)
بررسی حکم فقهی قنوت نماز صبح در مذاهب اربعه سید محمد باقر حسینی، سالم افسری، سید نوید نقشبندی (1391)
بررسی ماهیت فقهی قوامیت مردان بر زنان در فقه مذاهب اربعه ادریس اسماعیلی، سید نوید نقشبندی، سالم افسری (1391)
حجیت الهام در استنباط احکام شرعی در مذاهب اربعه مهدی مصطفایی، فرزاد پارسا، سالم افسری (1391)

علایق پژوهشی

  • قواعد فقه. کلام. اصول فقه
بیشتر

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه فقه و حقوق شافعی (1389 - 1392)
بیشتر