26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر پیروی از دستورات دارویی و افسردگی در افراد مبتلا به ایدز تحت درمان متادون و داروی ضد ویروسی و درمان نگهدارنده متادون
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
درمان شناختی-رفتاری، ایدز،HIV+ ، اعتیاد، افسردگی،CD4 ، پیروی از دستورات دارویی، MMT
پژوهشگران شهین فخرایی (دانشجو)، فرزین رضاعی (استاد راهنما)، احمد سهرابی(استاد راهنما) ، احمد امانی(استاد مشاور)

چکیده

در این پژوهش، به روش کارآزمایی کنترل شده تصادفی، تاثیر شناخت درمانی ویژه بیماران HIV+ بررسی شد وضعیت بیماران از لحاظ افسردگی، پیروی از دستورات دارویی، و CD4 مطالعه شد. تحقیق حاضر روی گروه بزرگتری نسبت به تنها مطالعه ی مشابه قبلی که بررسی موردی بود انجام شد و دارای گروه کنترل نیز بود. مطالعه ی دیگر نیز معتادان تحت درمان متادون را بررسی نکرده است. نتایج این مطالعه نشان داد که مداخلهCBT-AD در افزایش پیروی از دستورات دارویی، افزایشCD4 ، و کاهش افسردگی به طور معناداری موثر است. تأثیر این مداخله در افزایش CD4 برای اولین بار نشان داده شد.