26 تیر 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر اینترنت بر زندگی زناشویی خانواده های ایرانی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اینترنت، روابط اینترنتی، زندگی زناشویی، چت روم، تعامل جنسی
پژوهشگران محمد باقر دانشجو ، محمود گودرزی ، احمد امانی

چکیده

انسان از زمانی که پا بر کره خاکی نهاد همواره در حال تکاپو بوده است؛ با گسترش جمعیت در جوامع مختلف، تغییر و تحولات زیادی در روابط انسانی بوجود آمده است . بشر اکنون در یک دهکده جهانی به سر می برد. یکی از عوامل اصلی ارتباط در این دهکده جهانی که از زمره بهترین پیشرفت های بشری نیز محسوب می شود، کامپیوتر و اینترنت است. همانطور که میدانیم هر فناوری در کنار مزایای فراوان، معایبی به همراه دارد که اینترنت نیز از این قاعده مستثنی نیست. یکی از معایب اینترنت تاثیر آن بر روی خانواده و زندگی زناشویی است. چت روم های اینترنت، پویایی های بی سابقه ای را به زندگی زناشویی وارده کرده است. این مطالعه پدیده خیانت اینترنتی را در چت روم ها مورد بررسی قرار می دهد، فرایندی که از طریق آن افرادی که ازدواج دائم کرده اند ، همزمان از طریق کامپیوتر در جستجوی تماس دو جانبه با جنس مخالف می باشند. فاکتورهای زیر در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد: 1- پدیده خیانت اینترنتی از چه عواملی تشکیل شده است؟ 2- چه چیز باعث می شود که افراد به خصوص از طریق اینترنت به دنبال رابطه با فرد دیگری باشند؟ 3- آیا افراد اینگونه تماس های اینترنتی را خیانت قلمداد می کنند؟ 4- کاربران چت روم ها در زندگی زناشویی خود با چه مشکلاتی مواجه می شوند؟ هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر اینترنت بر زندگی زناشویی در خانواده های ایرانی است. این تحقیق با شیوه کیفی انجام گرفته است و در آن مصاحبه با سوالات باز پاسخ استفاده شده است. مواد و روش ها: نمونه های این تحقیق 40 فرد متاهل (30مرد – 10 زن) است که از میان کاربران چت روم ها در یاهو مسنجر انتخاب شدند و محققین با آنها مصاحبه های طولانی 1 تا 3 ساعت انجام دادند. نتایج: نتایج این تحقیق سه سازه نظری را نشان می دهد: 1- تعامل جنسی پنهان 2- دلیل تراشی رفتاری 3- اجتناب آسان. این سازه ها بیانگر تجارب افراد متاهل در چت روم ها و ادراک آنها نسبت به این تجارب است. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق لزوم اهمیت و توجه بیشتر به مقوله اینترنت و تاثیرات آن بر زندگی زناشویی را مشخص می سازد و ضرورت ْموزش های قبل از ازدواج و آشنایی زوجین با این پدیده را بیش از پیش برجسته می سازد.