1403/01/31
محمدعلی زارعی

محمدعلی زارعی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 1344-8207-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56739346200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: گروه علوم زیستی - دانشکده علوم پایه- دانشگاه کردستان- سنندج-ایران
تلفن: 00988733664600-2482

تحصیلات

 • دکترای تخصصی بیوشیمی ، دانشگاه تهران ، ایران (1371 - 1378)
  عنوان رساله: بررسی سنتیک سلولی و سنتیک آنزیمی های پراکسیداز و کاتالاز در مغز استخوان خوکچه هندی پس از تحریک ایمنی
 • کارشناسی ارشد بیوشیمی ، دانشگاه تهران ، ایران (1367 - 1370)
  عنوان رساله: ناهمگنی در جمعیت بازوفیل های خون خوکچه هندی
 • کارشناسی دبیری زیست شناسی ، دانشگاه خوارزمی ، ایران (1362 - 1366)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Establishment of callus and cell suspension cultures of Granny Smith apple fruit and antityrosinase activity of their extracts Arash Menbari, Bahman Bahramnejad, Morteza Abuzaripoor, Erfan Shahmansouri, Mohammad ali Zarei (2021)
Association of Two Polymorphic Codons in P53 and ABCC1 Promoter with Prostate Cancer behfarjam farinaz, Jalal Rostamzadeh, Mohammad ali Zarei, Baharam Nikkho (2015)
کشت کراتینو سایتهای انسانی در محیط کشت عاری از سرم سونا زارع، طیب قدیمی، محمدعلی زارعی، فردین فتحی (1393)
Isolation, cultivation and transfection of human keratinocytes Sona Zare, Mohammad ali Zarei, Tayyeb Ghadimi, fardin Fathi, Ali Jalili, Mohammad Said Hakhamaneshi (2014)
Production of Cloned Mice by Nuclear Transfer of Cumulus Cells kord soliman, Mohammad ali Zarei, fardin Fathi, Tayyeb Ghadimi, Mohammad Said Hakhamaneshi, Ali Jalili (2013)
Genetic polymorphisms of p21 and Risk of Prostate Cancer sajadi fatemeh, Jalal Rostamzadeh, Mohammad ali Zarei (2012)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Genetic polymorphisms of p21 and Risk of Prostate Cancer sajadi fatemeh, Jalal Rostamzadeh, Mohammad ali Zarei (2012)
القای پرتوانی در سلول های کراتینوسایت انسان بوسیله پلاسمید حاوی چهار فاکتور رونویسی سونا زارع، سلیمان کرد، فردین فتحی، محمدعلی زارعی، علی جلیلی، محمد سعید هخامنشی (1391)
اثرات تغذیه اولیه بر روی برخی فراسنجه های بیوشیمیائی سرم جوجه های گوشتی محمدعلی زارعی، امیرعلی صادقی، سیف الله دشتی (1388)
Peripheral Blood T3, T4 and TSH levels in female Markhoz goats during estrous cycle Mohammad ali Zarei, Abbas Farshad, Saeid Akhondzadeh (2008)
Changing time of feeding starter and grower diets for poultry Behroz Azizi, Amirali Sadeghi, Ahmad Karimi, Mahmood Shivazad, Mohammad ali Zarei, Fakhredin Abeddargahi (2007)
ظهور ایزوآنزیم های کاتالاز در مغز استخوان خوکچه هندی در پاسخ به تحریک ایمنی محمدعلی زارعی، تقی لشکربلوکی لیوانی، عزت اله کیهانی (1378)
Isozymes of catalase in guinea pig bone marrow induced by immunostimulation Mohammad ali Zarei, Taghi Lashkarblokilivani, ٍEzatolah Keyhani (1999)
آشکار ساختن وجود زیر گروههای مختلف بازوفیل خون خوکچه هندی محمدعلی زارعی، علی گرگین کرجی، عزت اله کیهانی (1376)
به تحرک درآوردن جمعیت بازوفیل ها و ائوزینوفیل های خون خوکچه هندی محمدعلی زارعی، علی گرگین کرجی، عزت اله کیهانی (1375)
ظهور یک زیر گروه جدیددر جمعیت گویچه های سفید بازوفیل خوکچه هندی محمدعلی زارعی، علی گرگین کرجی، عزت اله کیهانی (1375)
خواص ایمونوژنیک خون گوسفند و اجزائ آن بر سلولهای خونی خوکچه هندی علی گرگین کرجی، محمدعلی زارعی، عزت اله کیهانی (1374)
ناهمگنی در جمعیت بازوفیل خوکچه هندی محمدعلی زارعی، عزت اله کیهانی (1372)
سخنرانی
بیوشیمی فلز تنگستن محمدعلی زارعی (1402)
سطوح تراکم DNA محمدعلی زارعی (1400)
اصول تنظیم بیان ژن ها محمدعلی زارعی (1400)
جریان اطلاعات ژنتیکی محمدعلی زارعی (1398)
تخلیص پروتئین محمدعلی زارعی (1388)
فناوری آنزیم های تثبیت شده محمدعلی زارعی (1387)
کتاب
یکصد مسئله حل شده آنزیمی محمدعلی زارعی (1396)
سینتیک آنزیمی محمدعلی زارعی (1385)
پایان نامه
آنالیز متابولیک غیر هدفمند و فعالیت مهاری آلفا-گلوکزیدازی کلاله زعفران جوقاسم تابان ابراهیم عبدالقادر، محمدعلی زارعی، راحله شاکری، جلال خورشیدی، مهسا نقوی شیخ الاسلامی (1402)
اثرضدسرطانی مشتقات زانتن در سلولهای سرطان سینهMCF7: تنظیم ROS داخل سلولی مونا سهرابی، ثریا سجادی مجد، محمدعلی زارعی، نسیم بتوی (1402)
ارزیابی پلی مورفیسم ژن p21 در مبتلایان به سرطان پروستات در استان کردستان فاطمه سجادی، جلال رستم زاده، محمدعلی زارعی، بهرام نیکخو (1391)
جداسازی و القاء پر توانی در کراتینوسیت های انسانی بدون استفاده از ویروس سونا زارع، فردین فتحی، محمدعلی زارعی، محمد سعید هخامنشی، علی جلیلی (1390)
جداسازی سلول های بنیادی جنینی از جنین فریز شده موش نژاد C57BL6 و تاثیر آنژیوتانسین II بر تمایز آنها به کاردیومیوسیت نجمه برجیان، فردین فتحی، محمدعلی زارعی، کامبیز حسن زاده، امیر هوشنگ براتی (1390)
تولید موش کلون سده با استفاده از روش انتقال هسته سلول سوماتیک سلیمان کرد، فردین فتحی، محمدعلی زارعی، محمد سعید هخامنشی، علی جلیلی (1390)
اثرات عمل آوری خوراک، مکمل آنزیمی و نوع غله بر عملکرد جوجه های گوشتی زینب قبادی، احمد کریمی، فرزاد غیاثی، محمدعلی زارعی، برزان بهرامی کمانگر (1386)
اثر سطوح مختلف چربی و ال-کارنیتین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ترکیبات سرم در جوجه های گوشتی علی اسفیدانی، امیرعلی صادقی، احمد کریمی، محمدعلی زارعی (1386)
مقایسه روش های جدید تولک بری در مرغ های تخمگذار لیلا محمدی، امیرعلی صادقی، محمدعلی زارعی، جواد پوررضا (1386)
اثر دو سطح ویتامین ث تزریقی بر ویژگی های کمی و کیفی منی بزهای مرخز پریسا فاضلی، عباس فرشاد، محمدجواد ضمیری، محمدعلی زارعی، احمد زارع شحنه (1386)
اثر غلظت های مختلف ساکارز و ترهالوز برروی انجماداسپرم مرخز بهروز خلیلی، عباس فرشاد، محمدجواد ضمیری، محمدعلی زارعی، امیر رشیدی (1386)
اثرات تغذیه جیره پیش آغازین و تغییر ترکیب و زمان جیره های آغازین و رشد بر عملکرد جوجه های گوشتی بهروز عزیزی، امیرعلی صادقی، احمد کریمی، محمود شیوازاد، محمدعلی زارعی (1385)
اثر زمان شروع تغذیه اولیه و طول دوره آغازین بر عملکرد جوجه های گوشتی فخرالدین عابد درگاهی، امیرعلی صادقی، احمد کریمی، محمود شیوازاد، محمدعلی زارعی (1385)
اثرات تغذیه اولیه و استفاده از اوماج بر عملکرد جوجه های گوشتی سیف الله دشتی، امیرعلی صادقی، احمد کریمی، محمدعلی زارعی (1385)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • سنتیک مهار آنزیم ها
 • مطالعه فعالیت مهارکنندگی آنزیم ها توسط عوامل استخراج شده از منابع طبیعی با هدف شناسایی داروهای بالقوه
بیشتر

دانشجویان

 • آزاد محمد عزیز احمد
  نام: آزاد محمد عزیز احمد
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیوشیمی
  پایان نامه: فعالیت مهار کننده آلفا گلوکزیداز درعصاره ی متانولی برخی از داروهای سنتی مورد استفاده در درمان دیابت در استان سلیمانیه
 • میناسادات پورشریفی
  نام: میناسادات پورشریفی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم سلولی و مولکولی
  پایان نامه: جستجوی فعالیت مهارکننده گی آلفاگلوکوزیداز در عصاره هگزانی برخی از گیاهان استان کردستان
 • فریده هاشمی
  نام: فریده هاشمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم سلولی و مولکولی
  پایان نامه: جستجوی مهارکننده های آنزیم تیروزیناز در عصاره هگزانی برخی از گیاهان استان کردستان
 • اسرین حسنی
  نام: اسرین حسنی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم سلولی و مولکولی
  پایان نامه: جستجوی مهارکننده های تیروزیناز در عصاره متانولی برخی از گیاهان
 • خدیجه پورصفر
  نام: خدیجه پورصفر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم سلولی و مولکولی
  پایان نامه: بررسی فعالیت مهاری عصاره متانولی برخی گیاهان استان کردستان بر روی آنزیم 3-هیدروکسی-3-متیل گلوتاریل کوآنزیم آ ردوکتاز
 • پریسا آزادبخت
  نام: پریسا آزادبخت
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم سلولی و مولکولی
  پایان نامه: غربالگری گیاهان بومی استان کردستان از نظر فعالیت مهارکنندگی آنزیم استیل کولین استراز
 • فریناز به فرجام
  نام: فریناز به فرجام
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم سلولی و مولکولی
  پایان نامه: ارزیابی پلی مورفیسم ژن p53 در مبتلایان به سرطان پروستات استان کردستان
 • فاطمه سجادی
  نام: فاطمه سجادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم سلولی و مولکولی
  پایان نامه: ارزیابی پلی مورفیسم ژن p21 در مبتلایان به سرطان پروستات استان کردستان
 • سلیمان کرد
  نام: سلیمان کرد
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم سلولی و مولکولی
  پایان نامه: تولید موش کلون شده با استفاده از روش انتقال هسته سلول سوماتیک
 • نجمه برجیان
  نام: نجمه برجیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم سلولی و مولکولی
  پایان نامه: جداسازی سلولهای بنیادی جنینی از جنین موش
 • سونا زارع
  نام: سونا زارع
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم سلولی و مولکولی
  پایان نامه: جداسازی و القای پرتوانی در سلولهای کراتینوسایت انسان با استفاده از پلاسمید
 • ابوطالب افراسیابی
  نام: ابوطالب افراسیابی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه: تعیین ومقایسه میزان فعالیت مهارکنندگی تیروزیناز توسط عصاره هگزانی اندامهای هوایی مختلف گیاهان Astragalus vegetus Bunge؛Gundelia tournifortii L. وVicia assyriaca Boiss .
 • رامین محمدی
  نام: رامین محمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیوشیمی
  پایان نامه: بررسی و تعیین میزان مهار­کنندگی فعالیت آنزیم استیل­ کولین­ استراز توسط عصاره متانولی اندام­های هوایی گیاهان Alcea kurdica و Astragaluse glumaceus
 • سارا هامانی
  نام: سارا هامانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه: بررسی و تعیین میزان مهارکنندگی فعالیت تیروزیناز توسط عصاره ی متانولی اندام های هوایی گیاهان Hyoscyamus kurdicus , Saliva suffruticosa
 • مریم جوکار
  نام: مریم جوکار
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیوشیمی
  پایان نامه: تعیین میزان فعالیت مهارکنندگیِ استیلکولیناستراز توسط عصاره متانولی اندامهای هوایی مختلف گیاهان ِفرفیون شاخه ضخیمEuphorbia macroclada Glaucium grandiflorum و شقایق گلدرشت
 • معصومه بابایی
  نام: معصومه بابایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیوشیمی
  پایان نامه: تعیین میزان و تحلیل سنتیکی مهار فعالیت تیروزیناز توسط عصاره متانولی اندامهای هوایی مختلف دو گیاه Verbascum phoeniceum L. و Astragalus siliqusus Bioss.
 • هیرو غفاریان
  نام: هیرو غفاریان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیوشیمی
  پایان نامه: مهار آلفاگلوکوزیداز و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره هگزانیِ اندام های هوایی مختلف گیاهان Haplophyllum acutifolium DC و Ferula haussknechtii Wolff ex Rech
 • زهرا نظارات
  نام: زهرا نظارات
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیوشیمی
  پایان نامه: مهار آلفاگلوکوزیداز و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ی متانولیِ اندام های هوایی مختلف گیاهانِ Salvia suffruticosa و Hypericum scabrum
 • کامبیز بارانی بیرانوند
  نام: کامبیز بارانی بیرانوند
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیوشیمی
  پایان نامه: فعالیت های آنتی اکسیدانی و مهارِ تیروزیناز عصاره متانولی اندام های هوایی مختلف گیاهانِ Heptaptera anatolica Bioss. و Nonea hypoleia Bronm.
 • ژینو هشام طاهر
  نام: ژینو هشام طاهر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیوشیمی
  پایان نامه: خصوصیات فعال کنندگی آنزیم فیتاز و آنتی اکسیدانی عصاره ی متانولیِ اندام های هوایی گیاهانِ Euphorbia denticulateو Rindera lanata
 • مرتضی صادقی
  نام: مرتضی صادقی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیوشیمی
  پایان نامه: فعالیت های مهارکنندگی آلفاگلوکوزیداز و آنتی اکسیدانی عصاره هگزانی اندام های هوایی گیاهان خاکشیر و شاه تره
 • حسنا الماسی
  نام: حسنا الماسی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیوشیمی
  پایان نامه: عیین میزان و تحلیل سنتیکی مهار فعالیت آلفا-گلوکوزیداز توسط عصاره متانولی اندام های هوایی مختلف دو گیاه سیلن-حبابی ( Silene Ampullata Bioss) وگل استکانی برگه دار (Campanula Involucrate Auch.ex Dc)
 • شایسته حشمتی
  نام: شایسته حشمتی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه: تعیین میزان اثر مهاری عصاره هگزانی اندامهای هوایی گل استکانی برگه دار (Campanula involucrate Auch.ex DC.) و انجیده سیاه (Ballota nigra L. subsp. Kurdica P.H.Davi) بر روی فعالیت تیروزیناز قارچی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • معاونت پژوهشی دانشکده علوم (1389 - 1391)
 • مدیریت گروه علوم زیستی (1385 - 1387)
 • مدیریت گروه علوم دامی (1383 - 1385)
 • معاونت دانشکده علوم (1381 - 1383)
بیشتر

گالری تصاویر

میکایلیس و منتن