1403/03/05
پارسا یعقوبی جنبه سرائی

پارسا یعقوبی جنبه سرائی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 65465132
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: دانشکده زبان و ادبیات
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی (1381 - 1385)
  عنوان رساله: تابو شکنی در متون عرفانی
 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (1374 - 1377)
  عنوان رساله: بررسی و مقایسه تمثیلات مشترک در ادبیات منظوم عرفانی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
اعتبار روایی - گفتمانی واقعیت برساختۀ افلاکی در مناقب العارفین آی ناز بردی پور، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1402)
تحلیل و نقد شخصیت های رمان « پاییز آخر سال است» بر مبنای نظریۀ «هم بوم پنداری» دیوید هرمن طیبه فشی، مصطفی گرجی، بهناز علی پور کسکری، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، فاطمه کوپا (1401)
تعامل سوژه های متنی در غزلیات شمس فراست پیروزی نژاد، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1400)
وجوه خوشایندسازی در زبان کردی میانه هیرش کریم حمید، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1400)
بازنمایی واقعیت در شعر دو شاعر حزبی فارسی و کُردی (اسماعیل شاهرودی و عبدالله گوران) امید عزیز مصطفی، بهروز چمن آرا، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1400)
خطاب و فراخوانی جنسیتی سوژهها در داستانهای صادق هدایت پارسا یعقوبی جنبه سرائی، مرجان کامیاب (1399)
پایان بندی در غزلیات شمس: کنش های گفتاری و وجوه وانمایی حضور رشید کاکاوند، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1399)
تلقیهای بوطیقایی فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی؛ متنی و فرامتنی پارسا یعقوبی جنبه سرائی، سیدمحسن حسینی موخر، شادی احمدی (1398)
بازنمایی طبقات عرفا در تذکره الاولیاء: ریاضت به مثابه سلیقه و مصرف پارسا یعقوبی جنبه سرائی، آی ناز بردی پور (1397)
گفتمان های رایج روزگار سهروردی و برساخت روایی مونس العشاق غلامرضا شمسی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1396)
تعویق «خود» در داستان پردازی محمّدرضا کاتب پارسا یعقوبی جنبه سرائی، فردین حسین پناهی، شهرام احمدی (1396)
جریان زمان و انسجام برآمده از آن در روایت شیخ صنعان عطار معصومه منتشلو، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1396)
فرازبان و قابلیتهای تعاملی آن در روایت های کودکانه فرهاد حسن زاده شتاو زندکریمی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1395)
بررسی جنسیت در شعر کودک و نوجوان از منظر جامعه شناسی بدن نجمه بهمدی مقدس، سید مهدی زرقانی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1395)
نظم و کارکرد گفتمان فلسفه ستیزانه خاقانی پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1394)
سطوح تعلیق و تثبیت معنای نظربازی در نگاه عارفانۀ غزل سعدی پارسا یعقوبی جنبه سرائی، زهرا ابطحی (1392)
واژۀ هوش در نی نامه پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1392)
سهم علائم ویرایشی در داستان پردازی پسامدرن فارسی پارسا یعقوبی جنبه سرائی، معصومه منتشلو (1391)
بار تعلیمی جریان های شعر متعهد فارسی پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1391)
تابوشکنی در متون عرفانی پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1390)
ساختار روایی کلیله و دمنه بر اساس گفتمان کاوی تعامل رای و برهمن پارسا یعقوبی جنبه سرائی، فاتح احمدپناه (1390)
روایت دگردیسی زندگی روزمره در سینمای ایران ( مطالعه موردی سینمای مسعود کیمیایی ) جمال محمدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، سیده معصومه حسینی (1390)
گروتسک ( طنز آمیخته ) در آثار جمالزاده پارسا یعقوبی جنبه سرائی، طیبه فشی (1390)
سعدی و خدای آشنای او در بوستان و گلستان پارسا یعقوبی جنبه سرائی، زهرا ابطحی (1389)
ماجرای مدارا و یریاکاری در فرهنگ ایران پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1382)
حماسه گیلگمش و روایتهای مختلف علی محمد موذنی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1382)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
دلالت های کلاسیسیسم در قابوسنامه مینو محمدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1395)
نگاهی به کارکرد پیشوندهای فعلی در زبان تالشی: واقعیت سازی و توزیع فضای تعاملی پارسا یعقوبی جنبه سرائی، فرهاد فرخنده طالع ناوی (1395)
شکلهای نامگذاری شعرها و کارکرد آن در خوانش متن های اخوان ثالث پارسا یعقوبی جنبه سرائی، مرجان کامیاب (1394)
غزل سعدی ؛ گذر از تابوی نظر یا توقف در آن پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1387)
گفتگوی دو متن از سهراب ومولوی پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1386)
معنای تعهد و نمود آن در شعر فارسی پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1386)
تالش دیگر قوم نیست ، اقلیم است پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1383)
سخنرانی
فرامتن های مثنوی و تداوم دانایی در آنها پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1398)
حاشیه در مثنوی پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1397)
عرفان آری یا نه؟ پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1395)
نقد کتاب پرنده من اثر فریبا وفی پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1394)
نسبت نگاه و صدا در شعر خیام پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1394)
کتاب
نقد کتاب تأملات پدیدارشناسانه نیمایی پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1395)
کاربرد ابهام در فرایند خوانش متن پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1394)
پایان نامه
تحلیل روایت‌مندی تصویرهای کلامی در داستان‌ معاصر شهلا ناصری، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1402)
آسیب‌شناسی عناصر داستان در رمان‌های برگزیدۀ زنان دهۀ هشتاد حسین اسدی جوزانی، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1402)
بازنمایی وطن در شعر فارسی و کوردی معاصر (شاملو و اخوان ثالث، شیرکو بیکس، عبدالله پشیو) سیوان محمد طاهر بیبانی، بهروز چمن آرا، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، تیمور مالمیر (1402)
پایان بندی در بوستان سعدی ارشاد غفاری زاده، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1402)
تحلیل تطبیقی روایت سینمایی در سه رمان فارسی در خرابات مغان، جسدهای شیشه ای، درویش خان سه رکو نظیر حسین، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1401)
وجوه و کارکرد پایانبندی در قصه های مجید سمیرا بیند، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1401)
گفتمان تذکره نویسی عرفانی و بازنمایی سبک زندگی سوژه ها آی ناز بردی پور، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، تیمور مالمیر (1400)
استراتژی تابو و طفره در زبان فارسی و کردی هیرش کریم حمید، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، تیمور مالمیر (1400)
نمادهای عاملیت گریزی سوژه در غزلیات شمس سمیه مرادی زاده، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، نجم الدین جباری (1400)
شیوه های ارجاع در مثنوی بیژن خزایی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1400)
شیوه ها و شکل های تولید و تدادم فضا در ادبیات سیاسی-اخلاقی کلاسیک فارسی چنور زاهدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، نجم الدین جباری، تیمور مالمیر (1400)
مطالعه تطبیقی خمریات در دیوان حافظ شیرازی و دیوان ملای جزیری هیمن کریم محمدصالح، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1400)
گفتمان انتزاعی و مشروعیت بخشی در تاریخ بیهقی بهنام کاکی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1400)
بازنمایی هویت ممدوح بر مبنای سلیقه و مصرف در قصاید مدحی عصر غزنوی خدیجه محمدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، تیمور مالمیر، نسرین علی اکبری (1399)
مطالعۀ تطبیقی راوی در سه رمان آخرین انار دنیا، زمستان بی بهار و نفس تنگی نجم الدین رستم یونس، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1399)
ملحقات شاهنامه معصومه زندیه، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، سید اسعد شیخ احمدی (1399)
بازنمایی هویت سوژه ها در داستان های مدرسه انوشیروان کریمی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1398)
نامگذاری داستان ها و شخصیت ها در آثار جمال زاده مریم کلهری، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1398)
پیوستار باور و فرم در رمانهای فرهاد ح گوران: «نفس تنگی» و «کوچ شامار» مریوان علی نای علی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1398)
حال حضور در نظم نشانگانی راوی غزلهای مولانا رشید کاکاوند، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، سید اسعد شیخ احمدی، تیمور مالمیر (1397)
برآمدن فردیت و شکل گیری امر کالبدی در داستان های نسل اول ادبیات معاصر فارسی مرجان کامیاب، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، سید اسعد شیخ احمدی، تیمور مالمیر (1397)
کارکرد ارتباطی طعن در مثنوی نیکو منطقی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، طیبه فدوی (1397)
بررسی تلقی واقعیت از نگاه راویان چند متن تاریخی - ادبی فارسی شیرزاد نعیمی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، نسرین علی اکبری، تیمور مالمیر (1397)
سبک شناسی لایه ای توصیف و تحلیل لایۀ واژگانیب منطق الطّیر عطّار سهیبا صلاحی، نجم الدین جباری، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1396)
جایگاه دل در عرفان اسلامی با تکیه بر اشعار سنایی و حافظ هیرو مفاخری، طیبه فدوی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1396)
بررسی تطبیقی مفهوم عشق در اشعار سنایی و حافظ مریم خدابنده لو، طیبه فدوی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1396)
بررسی کارکرد سبکی شکسته نویسی در داستان پردازی صادق چوبک حمیرا فتحی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، سید اسعد شیخ احمدی (1396)
حاشیه و حاشیه پردازی در داستان های کوتاه بهرام صادقی : بررسی اثر سنگر و قمقمه های خالی زهرا دوستی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، نسرین علی اکبری (1396)
بررسی ساختار لفظی و معنایی قصاید و قطعات ارغنون اخوان ثالث آرزو محمدی، سید اسعد شیخ احمدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1396)
روایت شناسی، شکل و کارکرد روایت در اشعار حافظ شادی احمدی، تیمور مالمیر، سید اسعد شیخ احمدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1396)
بررسی سبک و محتوای غزلیات احمد عزیزی فاطمه احمدیان، سید اسعد شیخ احمدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1395)
کاوشی در ویژگی های صوری و محتوایی غزلیات ارغنون اخوان ثالث فاطمه سلطانمرادی، سید اسعد شیخ احمدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1395)
ساختار روایی رمان کافه پیانو مهرانه زمانی، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1395)
جایگاه زبان بدن در دلالت پردازی های غزل سعدی سید شمس الدین حسینی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، سید اسعد شیخ احمدی (1395)
بررسی پیوندهای بینامتنی غزلیات عاشقانه سعدی و سیمین مریم یوسفی پور، نسرین علی اکبری، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1395)
تاثیر ردیف در ساختار غزل فارسی با نگاهی به غزل های مولوی، سعدی و حافظ ایوب حسینی، تیمور مالمیر، سید اسعد شیخ احمدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1395)
نقد و تحلیل پیوند ژرف ساخت با شگرد در داستانهای کوتاه دفاع مقدس دو دهه ی هفتاد و هشتاد معصومه منتشلو، تیمور مالمیر، سید اسعد شیخ احمدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1395)
شیوه های بازنمایی غیاب محور امر بدنی در سه منظومه هفت پیکر، خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی پیمان کریمی کاکاوند، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، نسرین علی اکبری (1395)
نقد و تحلیل پیوند درونمایه و شگرد در رمان نویسندگان شاخص دهه 80 رضوان صفایی صابر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، تیمور مالمیر، طیبه فدوی، سید اسعد شیخ احمدی (1395)
شکستگی اسطوره در داستان سیاوش زینب رزلانسری، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1395)
بررسی درون مایه های داستان های مخزن الاسرار نظامی شیما صلواتی، طیبه فدوی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1395)
تداوم و تغییر اسطوره در آثار ادبی ایران تا قرن هفتم هجری ناصر محبی، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، سید اسعد شیخ احمدی (1395)
مقدمه، تصحیح و تعلیق کتاب کنوز الودیعه و رموز الذریعه غلامرضا شمسی، سید اسعد شیخ احمدی، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1395)
روایت شناسی حماسه در ایران فردین حسین پناهی، تیمور مالمیر، سید اسعد شیخ احمدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1394)
نقشهای شخصیتهای فرعی در دو مثنوی مصیبت نامه و منطق الطیر عطار نیشابوری آرزو یزدانی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، نجم الدین جباری (1394)
کارکردهای راوی در بوستان سعدی چنور سیدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، سید اسعد شیخ احمدی (1394)
نقد و تحلیل رمان زمستان بی بهار (فراداستان تاریخ نگارانه) محمد سعیدی، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1394)
نقد و تحلیل دو مجموعه داستان بماند و بگذریم اثر بهناز علی پور گسکری شهلا ناصری، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1394)
نظم فلسفی و اجتماعی در نگاه تعلیمی راوی مناظرات پروین اعتصامی لیلا فرجی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، طیبه فدوی (1393)
نقش عناصر عاشقانه در غزلیات رندانه حافظ خدیجه انگزی، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1393)
بررسی سمبولیسم اجتماعی در شعر دهه سی فرشاد مرادی، سید احمد پارسا، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، علی محمدی (1392)
کارکرد تنوع ژانر در رمان کتاب بی نام اعترافات کلثوم ساعدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، تیمور مالمیر (1392)
تحلیل گفتمان اندیشه سیاسی ایرانشهری در سیاست نامه بر اساس نظریه تئون ای. ون دایک الهام ابراهیمی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، جمال محمدی (1392)
کاربرد فرازبان در روایت پردازی کودکانه فرهاد حسن زاده شتاو زندکریمی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، صالح ادیبی (1392)
بررسی تطبیقی جلو های ادبیات مقاومت در اشعار سمیح القاسم و سید علی موسوی گرمارودی وحید وصالی مقدم، محسن پیشوایی علوی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1392)
بررسی و نقد ساختاری شعر منوچهر آتشی بر بنیاد نظریه ی جفری لیچ حجت الله بیگی، نسرین علی اکبری، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1391)
نشانه شناسی روایتهای منثور عرفانی هادی دهقانی، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1391)
نشانه شناسی روایتهای منثور عرفانی هادی دهقانی یزدلی، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، حسن ذوالفقاری (1391)
پایان بندی در رمان های پست مدرن فارسی سمیرا ریزه وندی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، سید احمد پارسا (1391)
بررسی شگرد فراداستان در رمان های پست مدرن فارسی خدیجه محمدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، نسرین علی اکبری (1391)
ساختار و فرم روایت اشعار فروغ فرخزاد الهام حاجیان، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، سید اسعد شیخ احمدی (1391)
بررسی تجربه های نوشتاری - بصری (کانکریت) در شعر معاصر فارسی نوشین غریبی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، تیمور مالمیر (1391)
بررسی جنبه های نگارشی و بصری داستان های پست مدرن فارسی دهه 70 و 80 معصومه منتشلو، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، تیمور مالمیر (1391)
بینا متنی اشعارعمر خیام وایلیا ابوماضی فریدون الله وردی، محمد رضا عزیزی پور، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1391)
شخصیت پردازی در مثنوی های عطار نیشابوری لیلا عفراوی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، تیمور مالمیر (1390)
بررسی صورت گرایانه ی اشعار رشید یاسمی بهرام ناصری، سید اسعد شیخ احمدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1390)
آشنایی زدایی در اشعار شمس لنگرودی حبیب الله خالدیان، صالح ادیبی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1390)
ساختار آشنا سازی در شاهنامه فردوسی با مقایسه با دیگر آثار حماسی جهان فردین حسین پناهی، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1390)
تحلیل جامعه شناختی تعامل قهرمان و زندگی روزمره در سینمای مسعود کیمیایی سیده معصومه حسینی، جمال محمدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1390)
روایت گری در داستان های کوتاه بهرام صادقی ( مجموعه ی سنگر و قمقمه های خالی ) سمیه الفت فصیح، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، تیمور مالمیر (1389)
نقد و تحلیل متون نمایشی مبتنی بر داستان سیاوش چیمن خوشنمای بهرامی، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1389)
نظرگاه های آشکار و پنهان سعدی درباره ی خدا ، جهان و انسان در بوستان و گلستان زهرا ابطحی، تقی پورنامداریان، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1389)
مظاهر معرفت شناسی مبتنی بر ترک خودآگاهی مولوی در مثنوی فاطمه ناصری اشترانی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، تیمور مالمیر (1389)
تقابل گفتمانی در کلیله و دمنه فاتح احمدپناه، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، محمد مراد ایرانی (1388)
رئالیسم بومی و باز آفرینی واقعیت در آثار احمد محمود مهری مرادی، محمد مراد ایرانی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1388)
بررسی جنبه های کارناوالی در داستان های جمال زاده طیبه فشی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، تیمور مالمیر (1388)
تحلیل نسخه بدل های شاهنامه ایوب عادگار صالحی، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1388)
بررسی تضاد و متناقض نما در اشعار احمد شاملو پریسا رضایی، نجم الدین جباری، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1387)
تأثیر بافت بر متن غزل سعدی شهرام فخاری، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، تیمور مالمیر (1387)
نمی از یم طنز حافظ احمد هاشمی، نسرین علی اکبری، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1385)

علایق پژوهشی

 • مطالعات بینارشته ای و بینارسانه ای
 • روایت پژوهی
 • نظریه و نقد ادبی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • سر دبیر مجله اجتماعیات در ادب فارسی (1401 - ادامه دارد)
 • عضو هیئت تحریریه مجله علمی-پژوهشی جامعه شناسی فرهنگ و هنر (1398 - ادامه دارد)
 • عضو هیئت تحریریه مجله علمی-پژوهشی زبان فارسی و گویش های ایرانی (1400 - ادامه دارد)
 • عضو هیئت تحریریه دو فصلنامه ادبیات پارسی معاصر (1398 - ادامه دارد)
 • عضو هیئت تحریریۀ دو فصلنامۀ روایت شناسی (1398 - ادامه دارد)
 • رئیس دانشکده زبان و ادبیات (1397 - 1400)
 • عضو هیئت مدیره انجمن نقد ادبی ایران (1397 - ادامه دارد)
 • رئیس انجمن نقد ادبی ایران شاخه استان کردستان (1396 - ادامه دارد)
 • رئیس کمیسیون تخصصی ارتقاء دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی (1395 - 1397)
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه کردستان (1395 - 1397)
 • معاون آموزشی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی (1395 - 1397)
 • نماینده هیات اجرایی جذب در دانشکده ادبیات و زبان های خارجی (1392 - 1394)
 • مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی (1388 - 1391)
بیشتر