1403/01/31
سردار محمدی

سردار محمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0001-7078-956X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54585661200
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (1379 - 1381)
    عنوان رساله: رابطه بین سبک های رهبری و پایگاه های قدرت
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Co-branding drivers between professional sport organizations and on-field sports apparel sponsors Hossein Abdolmaleki, Sardar Mohammadi, Mehdi Babaei, Behzad Soheili, Geoff Dickson, Dan Funk (2023)
تحلیل گزارش و کنترل نمونه های بدون پاسخ در مقالات بازاریابی ورزشی سردار محمدی، محسن حیدری، عابد محمودیان (1400)
Comparing young adult responses to rational and emotional sports product advertisements: the moderating role of product type and gender mojtaba ghasemi siani, Sardar Mohammadi, Mohammad Soltan Hosseini, Geoff Dickson (2021)
To Buy or Not to Buy: How Behavioral Habits Affect the Repurchase Intention of Cobranded Wearable Fitness Technology Sardar Mohammadi, Hossein Abdolmaleki, Sholeh Khodadad Kashi, Ainara Bernal-García, Pablo Gálvez-Ruiz (2021)
پاسخ مصرف کنندگان محصولات ورزشی سودمند و لذت بخش به فروش سخت و نرم سردار محمدی، مجتبی قاسمی، عباس جهان تاب نژاد (1400)
Testing the impact of athlete brand image attributes on fan loyalty abed mahmoudian, Saeed Sadeghi Boroujerdi, Sardar Mohammadi, Vahid Delshab, Do Young Pyun (2021)
شناسایی مولفه های مبلمان ورزشی پارک های شهر اصفهان: مطالعه کیفی سردار محمدی، محمد سلطان حسینی، مجید قاسمی سیانی (1399)
اثر ابعاد تصویر برند ورزشکار بر وفاداری هواداران عابد محمودیان، سعید صادقی بروجردی، سردار محمدی (1396)
ارزیابی وضعیت سواد فناوری اطلاعات سازمانهای ورزشی ایران سردار محمدی، نرگس اسماعیلی، نسیم صالحی (1395)
نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در هوش سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان محمد حسین شوهانی، سردار محمدی، پریوش نوربخش (1395)
ارتباط ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران فرهاد الله ویسی، سردار محمدی، محمد ملکی (1394)
ارتباط فناوری اطلاعات و یادگیری سازمانی در سازمان های ورزشی ایران معصومه عمادالاسلامی اسکوئی، سردار محمدی (1394)
اولویت بندی موانع فنی سازمانی کاربردIT در سازمان های ورزشی با AHP سردار محمدی، نرگس اسماعیلی، نسیم صالحی (1394)
مدل یابی تاثیر تعهد سازمانی بر تحلیل رفتگی شغلی داوران لیگ های فوتبال ایران محمدرضا مرادی چالشتری، سردار محمدی، محمود جمالی گله، جواد مرادی چالشتری (1394)
THE DIFFERENCE OF ROLE AMBIGUITY PLAYERS OF FOOTBALL PREMIER LEAGUE Farhad Alahvisi, Sardar Mohammadi, Mohammad Maleki (2015)
Compiling a Strategy for Development of Iranian Diving & Life Saving Federation Eilkhan Nouri Mazandarani, Mehdi Kohandel, Abbas Khodayari, Sardar Mohammadi (2015)
رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش کارکنان وزارت ورزش و جوانان محمد حسین شوهانی، سردار محمدی، پریوش نوربخش (1393)
COMPARISON OF THE HAPPINESS AND MENTAL HEALTH OF ATHLETE AND NON-ATHLETE STUDENT GIRLS OF THE SECONDARY SCHOOL IN MIANDOAB Hussein Talebiyannia, Yagoub Badri Azarin, Yagoub Malek pour, Sardar Mohammadi, Mostafa Mostafapour (2014)
Locating Sports Facilities in City of Talesh by Using AHP in the GIS Environment Ghazaleh Akhtar, Mehrali Hematinezhad, Sardar Mohammadi, Mehdi Jafari Jolandan (2013)
ارائه الگوی اضطراب رایانه سازمان های ورزشی ایران سردار محمدی، رضا شافعی، نسیم صالحی (1392)
Determining the validity and reliability of measuring scale for entrepreneurship in sport Leila Saffari, Farshad Tojari, Abbas Khodayari, Sardar Mohammadi, Seyed Nemat Khalifa (2013)
The Study of the Ways to Popularize & Revive Local Sports Ehsan Memari, Sardar Mohammadi, Fardin Sohrabi (2013)
An Exact Study between Organizational Intelligence and Creativity among Physical Education Teachers Shahram Azimi, Soheil Heydarpanahi, Sardar Mohammadi, Parastoo Rezaei (2013)
The relationship between religious attitudes and perceptions of organizational justice in coaches Mozaffar Yektayar, Farshad Tojari, Ali Zareie, Sardar Mohammadi (2012)
Examining the hierarchical model of leisure constraints among women in Tehran regarding sports participation Sara Keshkar, Mohammad Ehsani, Hashem Koozechian, Hamid Ghasemi, Sardar Mohammadi (2012)
Examining the hierarchical model of leisure constraints among women in Tehran regarding sports participation Sara Keshkar, Mohamad Ehsani, Hashem Koozechian, Hamid Ghasemi, Sardar Mohammadi (2012)
The role of risk management in decrease of lawsuits of swimming pools Behzad Izadi, Sardar Mohammadi, Nasim Salehi (2012)
The relationship between religious attitudes and perceptions of organizational justice in coaches Mozaffar Yektayar, Farshad Tojari, Ali Zareie, Sardar Mohammadi (2012)
The Effect of aerobic exercise and resistance training on women's body image Mozhgan Khodamoradpoor, Mohammad Hoseini, Mozaffar Yektayar, Sardar Mohammadi (2012)
Evaluation of anthropometric characteristics, bioenergic and biomotor of Iran elite adolescent Greco Greco-roman wrestlers Mohammad Khalil Rashid, Hamid Agha Ali Nejad, Abbas Khodayari, Sardar Mohammadi (2012)
An evaluation of computer anxiety in sport organizations Sardar Mohammadi, Nasim Salehi, Narges Esmaili (2012)
A Research on Native and Local Games of Kurdistan Province Ehsan Memari, Sardar Mohammadi, Mozaffar Yektayar (2012)
مقایسه اثرات تمرینات ورزشی مقاومتی، استقامتی و ترکیبی بر پروفایل لیپید مردان میانسال غیر ورزشکار مظفر یکتایار، سردار محمدی، کیوان احمدی دهرشید، مژگان خدامرادپور (1390)
بررسی و انتخاب آمیخته ترویج مناسب لیگ برتر فوتبال کشور با استفاده از روش AHP نرگس اسماعیلی، محمد خبیری، محمد رضا مهرگان، سردار محمدی، صفورا جورابچی (1390)
The necessity of considering the challenges facing Olympic Movement Sardar Mohammadi, Kivan Ahmadi Dehrashid (2011)
THE EFFECT OF WHOLE BODY VIBRATION TRANING ON EXPLOSIVE POWER AND SPEED IN MALE NON ATHLETE STUDENTS Amir Sarneshin, Sardar Mohammadi, Amirreza Khadem, Khadijeh Sarshin (2010)
Women’s Status in Persian Epic and Athletic Texts Sardar Mohammadi, Mozaffar Yektayar (2010)
مدل سازی پیش بینی جایگاه تیم ملی فوتبال ایران در رده بندی فیفا با استفاده از شبکه های عصبی فازی علی گرزی، امیر افسر، محمد احسانی، سردار محمدی، عادل آذر، آ رضایزدی (1388)
اثر شش هفته تمرینات هوازی به همراه مصرف مکمل ویتامین C بر VO2max دانشجویان پسر سامان پاشایی، هادی روحانی، ظاهر اعتماد، سردار محمدی (1386)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Sports diplomacy, soft power in improving stable peace Sardar Mohammadi, kazem aezemi (2021)
نقش بازاریابی رابطه مند در وفاداری مشتریان باشگاه های ورزشی شهر سنندج امین باقری، حسین پورسلطانی، سردار محمدی، کاظم اعظمی (1393)
ارتباط ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران فرهاد الله ویسی، سردار محمدی، محمد ملکی (1393)
طراحی وتدوین منظرهای پیشرفت ورزشهای همگانی دراستان اصفهان علی رضا کمالیان، سردار محمدی، رسول نظری (1393)
اثر تمرینات ورزشی مختلف بر عوامل خطرزای قلبی- عروقی مردان میانسال غیر ورزشکار مظفر یکتایار، سردار محمدی، کیوان احمدی دهرشید (1390)
اصول اخلاقی المپیزم بهزاد ایزدی، سردار محمدی (1388)
عوامل تأثیرگذار بر افزایش سودآوری سازمانهای ورزشی بهزاد ایزدی، مجتبی امیری، سردار محمدی (1388)
زن در متون حماسی و ورزشی سردار محمدی، سعید صادقی بروجردی (1388)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
کتاب
ارتباطات و روابط عمومی ورزشی سردار محمدی، عابد محمودیان، سید ایمان غفاری صدر (1401)
ارتباطات و روابط عمومی ورزشی سردار محمدی، عابد محمودیان، سید ایمان غفاری صدر (1401)
The Digital Transformation of the Fitness Sector: A Global Perspective JERÓNIMO GARCÍA-FERNÁNDEZ, MANEL VALCARCE-TORRENTE, Sardar Mohammadi, Pablo Gálvez-Ruiz (2022)
A Look to Fitness Industry in Iran Sardar Mohammadi, kazem aezemi (2021)
نقش پارک ها در ارتقاء ورزش همگانی و سلامت جامعه مجتبی قاسمی، سردار محمدی، محمد سلطان حسینی (1399)
نحوه دسترسی افراد معلول به اماکن ورزشی سردار محمدی، محمود جمالی گله (1393)
فرهنگ توصیفی وازه ها و اصطلاحات مدیریت ورزشی سردار محمدی، محمد کشتی دار (1393)
آزمون های کاربردی در فوتبال ماجد زبیری، سردار محمدی، مظفر یکتایار (1392)
فرهنگ واژگان تخصصی رفتار حرکتی(توصیفی) سردار محمدی، امیر حمزه سبزی، امیر رضا خادم (1390)
برنامه ریزی و مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی سید امیر احمد مظفری، سردار محمدی (1388)
آموزش ژیمناستیک(دوره کاردانی) سردار محمدی، ظاهر اعتماد (1388)
فرهنگ مصور حرکات اصلاحی و آسیب شناسی حمیدرضا طاهری، سردار محمدی (1387)
کشش تسهیل شده سردار محمدی (1386)
پایان نامه
طراحی مدل توسعه برند شخصی مربیان اردوهای ورزشی کردستان عراق دنیا کامران حسن الجاف، سردار محمدی (1402)
تحلیل محتوای صفحه اجتماعی اینستاگرام شرکت ورزشی مجید زانیار ساعدی، سردار محمدی، مجتبی قاسمی (1402)
طراحی الگوی برند سازی مشترک در ورزش ایران سیروس قهرمانی، سردار محمدی، حسین عبدالملکی (1401)
کاوش مولفه های شعف مشتریان محصولات ورزشی فرید گنجی، سردار محمدی، جئوف دیکسون (1401)
تحلیل داده بنیاد عوامل موثر شعف مشتریان باشگاههای ورزشی انیسه علوی، سردار محمدی، فرید گنجی (1400)
مطالعه زمینه ای گردشگری ورزشی در استان کردستان سارا غلام ویسی، سردار محمدی، کمال خالق پناه (1397)
کاربرد مدل پذیرش فن آوری در استفاده از اپلیکیشن های ورزشی کاوه قیسوندی، محمد ملکی، سردار محمدی (1397)
اثر بازاریابی مرتبط با علت بر تصویر برند محصولات ورزشی نسرین غریبی، سردار محمدی، محمد ملکی (1396)
ارائه مدل اثر ابعاد تصویر برند ورزشکار بر وفاداری هواداران عابد محمودیان، سردار محمدی، سعید صادقی بروجردی (1396)
بررسی زمینه های جذب حامیان مالی ورزش استان کردستان صباح سلیمی، سردار محمدی، کیوان بلند همتان (1395)
تاثیر ماساژ دست و پا برعملکرد مردان شناگر در ماده 50 متر کرال سینه حسن مراد دبیریان، سعید قائینی، سردار محمدی (1394)
معیارهای انتخاب مربیان تیم ملی کشتی از دیدگاه مدیران، ورزشکاران و مربیان جلیل شکوری، سردار محمدی، سعید صادقی بروجردی (1393)
پیش بینی رابطه بین ابعاد اصلی سبک تفکر با خلاقیت در بین معلمان ورزش استان کردستان راحله فاضلی نیکو، سعید صادقی بروجردی، سردار محمدی (1391)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

  • فن آوری اطلاعات در ورزش
  • مدیل پذیرش فن آوری اطلاعات در ورزش
  • بازاریابی ورزشی مرتبط با علت اجتماعی
بیشتر

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه (1392 - 1395)
بیشتر

گالری تصاویر

سردار محمدی