1403/01/31
حسن غریبی

حسن غریبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

  • دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی ، تبریز ، ایران (1387 - 1390)
    عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
predicting the marital satisfaction of the medical science students based on their emotional intelligence Zoleykha Gholizadeh, Hassan Gharibi, Mohammad Khaledian, Zeinab Khanjani (2014)
predicting the marital satisfaction of the medical science students based on their emotional intelligence Zoleykha Gholizadeh, Hassan Gharibi, Mohammad Khaledian, Zeinab Khanjani (2014)
A comparison of the emotion seeking and attachment stylesof the runaway and normal girls in Iran Hassan Gharibi, Zoleykha Gholizadeh, Mohammad Khaledian (2014)
اثربخشی مشاوره روایت مدار و راه حل محور بر اختلالات رفتاری دانش آموزان دختر سوم راهنمایی حسن غریبی، محمد خالدیان، عدالت کریمیان، انور میری، نوشین پردلان، زلیخا قلی زاده (1392)
اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش آموزان پسر پایۀ پنجم ابتدایی شهر سنندج حسن غریبی، یوسف ادیب، اسکندر فتحی آذر، تورج هاشمی نصرت آباد، رحیم بدری گرگری، زلیخا قلی زاده (1392)
درک معنایی طلاق و کشف پیامدهای مثبت آن(مطالعه ای کیفی) خالد شیخی، جمال خسروی، حسن غریبی، زلیخا قلی زاده، میکائیل حسین زاده (1391)
پدیدارشناسی تجارب مادران در زندگی با کودکانADHD حسن غریبی، اسکندر فتحی آذر، یوسف ادیب، جواد حاتمی، زلیخا قلی زاده (1390)
بررسی رابطه پنج عامل شخصیتی NEO-FFI با رضایت زناشویی زلیخا قلی زاده، لیلی برزگری، حسن غریبی، جلیل باباپورخیرالدین (1389)
پیش بینی سرمایه اجتماعی دانشجویان براساس متغیرهای زمینه ای حسن غریبی، زلیخا قلی زاده، جلال غریبی (1389)
پیش بینی هوش هیجانی بر اساس متغیرهای دموگرافیک منصور بیرامی، حسن غریبی، تورج هاشمی نصرت آباد، زلیخا قلی زاده (1388)
میزان برخورداری دانش آموزان راهنمایی و متوسطه استان کردستان از مهارتهای زندگی حسن غریبی، زلیخا قلی زاده، اسکندر فتحی آذر، یوسف ادیب (1387)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
پیش بینی اختلال هیپوکندریا بر اساس افسردگی زلیخا قلی زاده، حسن غریبی، رامین حبیبی کلیبر، جلال غریبی (1392)
مطالعھ نقش ادراکات محیطی خانوادگی و جنسیت در رفتار کمک خواھی دانش آموزان رامین حبیبی کلیبر، حسن غریبی، فرهاد عبدالهی، زلیخا قلی زاده (1391)
تفکرانتقادی:شایستگی مغفول برنامه درسی تربیت معلم حسن غریبی، زلیخا قلی زاده، اسکندر فتحی آذر، یوسف ادیب، جلال غریبی، رامین حبیبی کلیبر (1389)
پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس هوش هیجانی زلیخا قلی زاده، لیلی برزگری، حسن غریبی (1389)
تجربه معتادان ترک کرده موفق درباره علل گرایش به اعتیاد رامین حبیبی کلیبر، تورج هاشمی نصرت آباد، حسن غریبی، زلیخا قلی زاده (1389)
بررسی منابع کمک خواهی دانش آموزان دختر و پسر مقاطع راهنمایی و متوسطه شهر تبریز رامین حبیبی کلیبر، تورج هاشمی نصرت آباد، حسن غریبی، زلیخا قلی زاده (1389)
مقایسه سبکهای دلبستگی و هیجان خواهی در دختران فراری و غیر فراری زلیخا قلی زاده، زینب خانجانی، حسن غریبی (1389)
مقایسه سبکهای دلبستگی و هیجان خواهی در دختران فراری و عادی زلیخا قلی زاده، زینب خانجانی، حسن غریبی (1389)
پیش بینی سرمایه اجتماعی دانشجویان بر اساس هوش هیجانی آنها حسن غریبی، زلیخا قلی زاده، جلال غریبی، محمد باغبانی، ناصر یوسفی (1389)
بحث های اساسی وانواع طلاق در میانسالی ناصر یوسفی، حسن غریبی (1388)
برنامه درسی چند فرهنگی در آموزش عالی حسن غریبی، زلیخا قلی زاده، جلال غریبی، اسکندر فتحی آذر (1388)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

  • روانشناسی تربیتی انتقادی، روانکاوی و تربیت، روابط ابژه، فرزندپروری روانکاوانه، دلبستگی، روانشناسی اجتماعی/فرهنگی، روانشناسی انتقادی، فلسفه ذهن، فلسفه علم، پژوهش کیفی.
بیشتر