1403/02/29
حسن غریبی

حسن غریبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ارتباط گرایش دینی و سلامت عمومی دانشجویان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
دین گریزی -سلامت عمومی
سال 1385
مجله معرفت
شناسه DOI
پژوهشگران حسن غریبی ، زلیخا قلی زاده

چکیده

مقاله حاضر حاصل پژوهشی است در خصوص رابطه بین گرایش دینی و سلامت عمومی دانشجویان که بر روی 120نفر از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تبریز انجام پذیرفته است.

همه آزمودنی ها به طو تصادفی انتخاب شده اند.همزمان دو پرسشنامه گرایش دینی و سلامت عمومی پاسخ دادند.

که در کل نتایج زیر به دست امد..

1-دین گریزی پیش بینی کننده اظطراب و نشانه های جسمانی بوده

2-کم اعتقادی به دین و دینداری مهمترین پیش بینی کننده افسردگی است