1403/01/31

زلیخا قلی زاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54892041500
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی گرایش مغز و شناخت ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، ایران (1385 - 1389)
    عنوان رساله: اثربخشی نوروفیدبک بر عملکردهای شناختی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
اثربخشی نوروفیدبک بر حافظه در دانشجویان زلیخا قلی زاده، حمید سورنی (1395)
predicting the marital satisfaction of the medical science students based on their emotional intelligence Zoleykha Gholizadeh, Hassan Gharibi, Mohammad Khaledian, Zeinab Khanjani (2014)
predicting the marital satisfaction of the medical science students based on their emotional intelligence Zoleykha Gholizadeh, Hassan Gharibi, Mohammad Khaledian, Zeinab Khanjani (2014)
A comparison of the emotion seeking and attachment stylesof the runaway and normal girls in Iran Hassan Gharibi, Zoleykha Gholizadeh, Mohammad Khaledian (2014)
اثربخشی مشاوره روایت مدار و راه حل محور بر اختلالات رفتاری دانش آموزان دختر سوم راهنمایی حسن غریبی، محمد خالدیان، عدالت کریمیان، انور میری، نوشین پردلان، زلیخا قلی زاده (1392)
اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش آموزان پسر پایۀ پنجم ابتدایی شهر سنندج حسن غریبی، یوسف ادیب، اسکندر فتحی آذر، تورج هاشمی نصرت آباد، رحیم بدری گرگری، زلیخا قلی زاده (1392)
اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر درمان افسردگی پس از زایمان و سه عامل پویشی تعارضات وابستگی، خشم و مادری در مادران افسردۀ پس از زایمان ارسلان احمدی، زلیخا قلی زاده، احمد سهرابی، محمد علی کیانی، نرگس شمس علیزاده، سحر اصغرنژاد (1392)
درک معنایی طلاق و کشف پیامدهای مثبت آن(مطالعه ای کیفی) خالد شیخی، جمال خسروی، حسن غریبی، زلیخا قلی زاده، میکائیل حسین زاده (1391)
پدیدارشناسی تجارب مادران در زندگی با کودکانADHD حسن غریبی، اسکندر فتحی آذر، یوسف ادیب، جواد حاتمی، زلیخا قلی زاده (1390)
اثربخشی نوروفیدبک بر حافظه بینایی زلیخا قلی زاده، جلیل باباپورخیرالدین، رضا رستمی، منصور بیرامی، حمید پورشریفی (1389)
بررسی رابطه پنج عامل شخصیتی NEO-FFI با رضایت زناشویی زلیخا قلی زاده، لیلی برزگری، حسن غریبی، جلیل باباپورخیرالدین (1389)
پیش بینی سرمایه اجتماعی دانشجویان براساس متغیرهای زمینه ای حسن غریبی، زلیخا قلی زاده، جلال غریبی (1389)
اثربخشی نوروفیدبک بر حافظه کاری زلیخا قلی زاده، جلیل باباپورخیرالدین، رضا رستمی، منصور بیرامی، حمید پورشریفی (1389)
پیش بینی هوش هیجانی بر اساس متغیرهای دموگرافیک منصور بیرامی، حسن غریبی، تورج هاشمی نصرت آباد، زلیخا قلی زاده (1388)
بررسی عوامل شخصیتی، محیطی و سبک حل مساله مؤثر بر فرار دختران از منزل زلیخا قلی زاده، عباس بخشی پور رودسری، جلیل باباپورخیرالدین (1388)
میزان برخورداری دانش آموزان راهنمایی و متوسطه استان کردستان از مهارتهای زندگی حسن غریبی، زلیخا قلی زاده، اسکندر فتحی آذر، یوسف ادیب (1387)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Comparing Brain and Heart Waves Among Individuals With Good and Poor Prospectve Memory Performance mahsa mosalman, Ahmad Sohrabi, Shamseddin Ahmadi, Zoleykha Gholizadeh (2016)
مقایسه ویژگی های شخصیتی بیماران مبتلا به ام. اس با افراد عادی زلیخا قلی زاده، شهیاد گراوند، بهروز احسن (1394)
Brain Waves: Mindfulness-Based Neurofeedback Ahmad Sohrabi, Zoleykha Gholizadeh (2013)
پیش بینی اختلال هیپوکندریا بر اساس افسردگی زلیخا قلی زاده، حسن غریبی، رامین حبیبی کلیبر، جلال غریبی (1392)
مقایسه عملکرد معلمان منتخب جشنواره الگوهای برتر تدریس با سایر معلمان ئارینا ضمیران، زلیخا قلی زاده، احمد سهرابی (1391)
مطالعھ نقش ادراکات محیطی خانوادگی و جنسیت در رفتار کمک خواھی دانش آموزان رامین حبیبی کلیبر، حسن غریبی، فرهاد عبدالهی، زلیخا قلی زاده (1391)
Effectiveness of Mindfulness- based Strss Reduction Method on Soscial Anxiety Disorder زلیخا قلی زاده، کژال شریعتی، احمد سهرابی (1390)
تفکرانتقادی:شایستگی مغفول برنامه درسی تربیت معلم حسن غریبی، زلیخا قلی زاده، اسکندر فتحی آذر، یوسف ادیب، جلال غریبی، رامین حبیبی کلیبر (1389)
بررسی منابع کمک خواهی دانش آموزان دختر و پسر مقاطع راهنمایی و متوسطه شهر تبریز رامین حبیبی کلیبر، تورج هاشمی نصرت آباد، حسن غریبی، زلیخا قلی زاده (1389)
پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس هوش هیجانی زلیخا قلی زاده، لیلی برزگری، حسن غریبی (1389)
تجربه معتادان ترک کرده موفق درباره علل گرایش به اعتیاد رامین حبیبی کلیبر، تورج هاشمی نصرت آباد، حسن غریبی، زلیخا قلی زاده (1389)
مقایسه سبکهای دلبستگی و هیجان خواهی در دختران فراری و عادی زلیخا قلی زاده، زینب خانجانی، حسن غریبی (1389)
مقایسه سبکهای دلبستگی و هیجان خواهی در دختران فراری و غیر فراری زلیخا قلی زاده، زینب خانجانی، حسن غریبی (1389)
پیش بینی سرمایه اجتماعی دانشجویان بر اساس هوش هیجانی آنها حسن غریبی، زلیخا قلی زاده، جلال غریبی، محمد باغبانی، ناصر یوسفی (1389)
برنامه درسی چند فرهنگی در آموزش عالی حسن غریبی، زلیخا قلی زاده، جلال غریبی، اسکندر فتحی آذر (1388)
کتاب
پایان نامه
طرح پژوهشی خاتمه یافته

سوابق اجرایی

  • مدیرگروه (1391 - 1393)
بیشتر