1403/02/29
حسن غریبی

حسن غریبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تفکرانتقادی:شایستگی مغفول برنامه درسی تربیت معلم
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
رویکردهای یاددهی-تربیت معلم
سال 1389
پژوهشگران حسن غریبی ، زلیخا قلی زاده ، اسکندر فتحی آذر ، یوسف ادیب ، جلال غریبی ، رامین حبیبی کلیبر

چکیده

هدف مقاله حاضر تبیین جایگاه فعلی آموزش تفکر انتقادی در برنامه درسی تربیت معلم ونیزملزومات آموزشی آن با توجه به وضعیت نوین جهانی می باشد.