1403/02/29
حسن غریبی

حسن غریبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تجربه معتادان ترک کرده موفق درباره علل گرایش به اعتیاد
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
گرایش به اعتیاد، ترک اعتیاد، پدیدارشناسی.
سال 1389
پژوهشگران رامین حبیبی کلیبر ، تورج هاشمی نصرت آباد ، حسن غریبی ، زلیخا قلی زاده

چکیده

هدف:هدف این بررسی، تبیین دیدگاه معتادین ترک کرده موفق در خصوص عوامل گرایش به اعتیاد بود. روش بررسی: این مطالعه به روش تحقیق کیفی با رویکرد پدیدار شناسی تاویلی صورت گرفت.بدین منظور مصاحبه های بدون ساختار با 10 معتاد ترک کرده موفق 49- 24 ساله انجام گرفت که در طی آن معتادین، تجربیات خود را در خصوص این پدیده بیان نمودند. یافته ها: سه مضمون از یافته ها استخراج شد که می توانند دیدگاه معتادین ترک کرده موفق را از علل گرایش به اعتیاد و عوامل ترک آن به تصویر بکشند. این مضمون ها عبارتند از: علل فردی اعتیاد، علل اجتمایی اعتیاد. نتیجه گیری: یافته های این بررسی توانست تصویر روشنی از علل گرایش افراد به اعتیاد ارایه نماید. عدم وجود ثبات شخصیتی، حس برتری جویی، گرایش به لذت طلبی، نبود مهارتهای اساسی زندگی، کنجکاوی، احساس خوشی کاذب به دنبال مصرف، شرایط محیطی نامناسب و برخورد اعضای خانواده مهمترین عاملی هستند که باعث گرایش افراد به اعتیاد و تداوم آن می شود.