28 آبان 1397
علي حسامي نقشبندي

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تحصیلات: دکترای تخصصی / سیستم های قدرت
تلفن: 33663563
دانشکده: دانشکده مهندسی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی برق- قدرت ، علم و صنعت ایران ، ایران (1381 - 1387)
  عنوان رساله: بررسی و مطالعه تاثیر خطا بر نوسانات بین ناحیه ای در سیستم های قدرت تحت استرس
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت ، علم و صنعت ایران ، ایران (1377 - 1379)
  عنوان پایان‌نامه: مطالعه تاثیر کنترل کننده یکپارچه توان بر پایداری گذرای سیستم های قدرت
 • کارشناسی مهندسی برق- قدرت ، علم و صنعت ایران ، ایران (1368 - 1373)
  عنوان پایان‌نامه: استفاده از جبران کننده استاتیک توان راکتیو (SVC) در بهبود پایداری سیستم های قدرت
بیشتر

علایق پژوهشی

 • دینامیک، پایداری و امنیت سیستم های قدرت
 • بهره برداری و کنترل سیستم های قدرت
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
کاوه نادری، علی حسامی نقشبندی (1396) الگوریتمی جدید برای جزیره بندی کنترل شده سیستم های قدرت مبتنی بر خوشه بندی طیفی مقید مهندسی برق و الکترونیک ایران: سال چهاردهم- شماره سوم- پائیز 1396; 41-54
2
علی حسامی نقشبندی، هیوا شمس (1396) پخش بار بهینه مقید به پایداری سیگنال کوچک با استفاده از الگوریتم ژنتیک مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز: جلد 47 - شماره 3; 939-950
3
آزاده عزیزی، علی حسامی نقشبندی، یزدان باتمانی (1395) کنترل غیرخطی بهینه مقاوم یک توربین بادی مجهز به ژنراتور القایی از دوسو تغذیه مجله کنترل: 10; 69-80
4
علی حسامی نقشبندی، فرشید حبیبی، حسن بیورانی (1392) طراحی یک کنترل کننده مقاوم برای پایداری ولتاژ یک ریزشبکه در حالات مختلف کاری مهندسی برق و الکترونیک ایران: سال دهم- شماره اول; 23-32
5
Farshid Habibi, Ali Hesami Naghshbandy, Hassan Bevrani (2013) Robust voltage controller design for an isolated Microgrid using Kharitonov’s theorem and D-stability concept International Journal of Electrical Power & Energy Systems: Volume 44, Issue 1; 656-665
6
Bakhtiar Badmasti, Hassan Bevrani, Ali Hesami Naghshbandy (2012) Impacts of high wind power penetration on the frequency response considering wind power reserve International Journal of Energy Optimization and Engineering: Vol. 1 , No.3; 32-47
7
Iman Pourfar, Heidar Ali Shayanfar, Hasan Shanechi, Ali Hesami Naghshbandy (2012) Controlling PMSG-based wind generation by a locally available signal to damp power system inter-area oscillations European Transactions on Electrical Power: Volume 23, Issue 7, 2013; 1156-1171
8
Hêmin Golpîra, Hassan Bevrani, Ali Hesami Naghshbandy (2012) An approach for coordinated automatic voltage regulator–power system stabiliser design in large-scale interconnected power systems considering wind power penetration IETGeneration, Transmission and Distribution: 6; 39-49
9
علی حسامی نقشبندی، شورش شکوهی، حسن بیورانی (1390) کاربرد کنترل کننده فازی- عصبی در پایداری ولتاژ و فرکانس ریزشبکه های جزیره ای مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز: 41; 41-52
10
Iman Pourfar, Heidar Ali Shayanfar, Hasan Shanechi, Ali Hesami Naghshbandy (2011) Using PMSG Based Wind Generation to Improve Inter-Area Oscillations Damping in Power System International Review on Modelling and Simulations: Vol. 4, No. 5; 2425-2433
11
Hêmin Golpîra, Hassan Bevrani, Ali Hesami Naghshbandy (2011) An Approach for Coordinated AVR-PSS Design in Large Scale Interconnected Power Systems Considering Wind Power Penetration IET Generation Transmission & Distribution: 6; 39-49
12
Ali Hesami Naghshbandy, Hassan Modirshanechi, Ahad Kazemi, Iman Pourfar (2010) Study of Fault Location Effect on the Inter-area Oscillations in Stressed Power Systems using Modal Series Method ELECTRICAL ENGINEERING: 92; 17-26
13
Ali Hesami Naghshbandy, Hassan Modirshanechi, Ahad Kazemi, Iman Pourfar (2010) Study of Fault Location Effect on the Inter-area Oscillations in Stressed Power Systems using Modal Series Method ELECTRICAL ENGINEERING: 92; 17-26
14
Hêmin Golpîra, Hassan Bevrani, Ali Hesami Naghshbandy (2010) A Survey on Coordinated Design of Automatic Voltage Regulator and Power System Stabilizer International Review OF Electrecical Engineering: 3; 172-182
15
علی حسامی نقشبندی، احد کاظمی، حسن مدیر شانه چی، ایمان پورفر (1388) روشی جدید در جایابی مناسب پایدارسازهای سیستم قدرت (PSS) به منظور میراسازی نوسانات بین ناحیه ای با استفاده از روش سری مودال Modarres Technical and Engineering(فنی و مهندسی مدرس، دانشگاه تربیت مدرس ): 38; 41-55
16
علی حسامی نقشبندی، احد کاظمی، حسن مدیر شانه چی (1388) بررسی تاثیر محل خطا بر نوسانات بین ناحیه ای در سیستم های قدرت تحت استرس مهندسی صنایع و مدیریت شریف: 52; 37-46
17
Ali Hesami Naghshbandy, Hassan Modirshanechi, Ahad Kazemi, Naser Pariz (2009) An Investigation on the Performance of Approximate Methods in the Representation of Stressed Power Systems Scientia Iranica: Vol. 16 , No.1; 74-83
18
Ali Hesami Naghshbandy, Hassan Modirshanechi, Ahad Kazemi, Iman Pourfar (2008) Analyzing dynamic performance of stressed power systems in vicinity of instability by modal series method European Transactions on Electrical Power: 19; 1040-1052
19
Ali Hesami Naghshbandy, Hassan Modirshanechi, Ahad Kazemi, Naser Pariz (2008) Study of approximate methods accuracy for analyzing dynamic Performance of stressed power systems Journal of Electrical Systems: 4; 14-29
20
Ahad Kazemi, Ali Hesami Naghshbandy (2006) A Hybrid Approach in the Study of UPFC Effects on Transient Stability of Multi Machine Power Systems ELECTRICAL ENGINEERING: 88; 125-131
مقاله ارائه‌شده
1
علی حسامی نقشبندی، آیدا فرجی (1397) تحلیل مُدهای نوسانی فرکانس پایین با استفاده از روش تبدیل موجک پیوسته به منظور طراحی پایدارساز سیستم قدرت (PSS ) بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران، ایران، مشهد
2
علی حسامی نقشبندی، موسی مرزبند، عباس احمدی (1396) یک طرح بارزدآیی برپایه افت فرکانس برای یک سیستم ایزوله چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران، ایران، نجف آباد- اصفهان
3
علی حسامی نقشبندی، احسان نظری پور، کاوه نادری (1396) یک روش کنترل تطبیقی ناحیه گسترده جدید جهت میرایی نوسانات بین ناحیه ای مبتنی بر الگوریتم کنترل پیش بین تعمیم یافته بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران، ایران، تهران
4
علی حسامی نقشبندی، امیر رامینه، کاوه نادری (1395) روشی جدید در ارزیابی پایداری گذرای سیستمهای قدرت مبتنی بر نظریه یادگیری گروهی سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق، ایران، تهران
5
علی حسامی نقشبندی، کاوه نادری (1395) یک استراتژی بهبود یافته در جزیره بندی کنترل شده سیستم های قدرت مبتنی بر خوشه بندی طیفی دومرحله ای سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق، ایران، تهران
6
هیوا شمس، علی حسامی نقشبندی (1395) روشی نو در پخش بار بهینه مقید به پایداری سیگنال کوچک کنفرانس بین المللی مهندسی برق، ایران، تهران
7
پدرام قصیری دربنده، علی حسامی نقشبندی (1395) روشی جدید در شناسایی قطع میدان تحریک در ژنراتورهای سنکرون با استفاده از تئوری یادگیری بیز دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده بارویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، ایران، کرمانشاه
8
سمیه یاراحمدی، علی حسامی نقشبندی، حسن بیورانی (1395) طراحی کنترل کننده مقاوم برای ریز شبکه ی جزیره ای به دو روشH2 و ∞H اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر، ایران، تهران
9
حسام الدین امامی پور، علی حسامی نقشبندی (1394) کنترل بار فرکانس چند ناحیه ای جدید مبتنی بر بهینه سازی روش کنترل مدل داخلی کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، ایران، کرمانشاه
10
صابر ارمغانی، علی حسامی نقشبندی، عبدالله راستگو، حسن بیورانی (1394) بکارگیری همزمان شبکه عصبی و مد تجربی در مطالعات پیش بینی کوتاه مدت بار کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، ایران، کرمانشاه
11
زهرا حیدری فرد، علی حسامی نقشبندی (1394) محاسبه زمان بحرانی رفع خطا به روش حساسیت مسیر حالت بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران، ایران، تهران
12
علی حسامی نقشبندی، رعنا کلاهدوزی پور، محسن موسوی (1394) طراحی کنترلی ناحیه گسترده به منظور بهبود میرایی نوسانات بین ناحیه ای در سیستم قدرت به روش یادگیری تقویتی بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران، ایران، تهران
13
بابک امیری، علی حسامی نقشبندی (1393) طراحی بهینه کنترل کننده PID برای ردیابی ماکزیمم نقطه توان سلول خورشیدی با روش هوشمند آتوماتای یادگیری تقویتی ترکیبی بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق، ایران، تهران
14
عبدالله راستگو، جمال مشتاق، علی حسامی نقشبندی، زینب امیری (1392) ارائه یک الگوریتم کرم شب تاب بهبود یافته برای حل مسأله برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی-امنیتی، عدم قطعیت های شبکه و حضور انرژی بادی شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق، ایران، کازرون
15
عبدالله راستگو، جمال مشتاق، علی حسامی نقشبندی (1392) ارائه و حل مدلی چند هدفه برای برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن امنیت سیستم و حضور انرژی بادی در محیط تجدید ساختاریافته شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق، ایران، کازرون
16
Shoresh shokoohi, Hassan Bevrani, Ali Hesami Naghshbandy (2012) Application of Neuro-Fuzzy Controller on Voltage and Frequency Stability in Islanded Microgrids Conference on Smart Electrical Grids Technology, Iran, Tehran
17
علی حسامی نقشبندی، فرشید حبیبی، حسن بیورانی (1391) طراحی یک کنترل کننده مقاوم ولتاژ برای یک ریزشبکه منفک بر اساس تئوری خاریتانف بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران، ایران، تهران
18
هیمن گل پیرا، حسن بیورانی، علی حسامی نقشبندی (1391) روشی جدید جهت پایداری سیگنال کوچک و پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران، ایران، تهران
19
عبدالله راستگو، علی حسامی نقشبندی، جمال مشتاق (1391) پیاده سازی دینامیک توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و امنیتی توسط الگوریتم جستجوی هارمونی بهبود یافته بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران، ایران، مشهد
20
فرشاد خاوری، علی حسامی نقشبندی (1389) معیاری جدید جهت تشخیص اندازه گیری های نامناسب در تخمین حالت سیستم های قدرت با استفاده از روش مجموع مربعات وزن دار شده دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی، ایران، اهواز
21
فرشاد خاوری، علی حسامی نقشبندی (1389) جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور جهت مشاهده پذیری سیستم قدرت با در نظر گرفتن خروج خطوط و خروج PMUها پنجمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت، ایران، تهران
22
علی حسامی نقشبندی، فرشاد خاوری، وحید ناصری (1389) جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور جهت مشاهده پذیری سیستم قدرت با استفاده از روش انفجار نارنجک بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق، ایران، تهران
23
24
علی حسامی نقشبندی، فرشاد خاوری (1389) مقایسۀ دو روش حداقل مربعات وزن دار شده و حداقل قدرمطلق وزن دار شده به منظور بهبود عملکرد تخمین حالت در سیستم های قدرت بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق، ایران، تهران
25
Ali Hesami Naghshbandy, Hasan Shanechi, Ahad Kazemi, Iman Pourfar (2008) Study of Transient Behaviors of Stressed Power Systems in Vicinity of Instability by Modal Series Method 16th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE16), Iran, Tehran
26
Ali Hesami Naghshbandy, Hasan Shanechi, Ahad Kazemi, Iman Pourfar (2008) Prediction of Inter-Area Separation Phenomena in Stressed Power Systems by Using Modal Series Method 16th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE16), Iran, Tehran
27
علی حسامی نقشبندی، احد کاظمی، ایمان پورفر (1386) پیش بینی وقوع پدیده جدایی بین-ناحیه ای در سیستم های قدرت تحت استرس با استفاده از تکنیک شکل نرمال میدان های برداری بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق، ایران، تهران
28
Ahad Kazemi, Majid Shahnazari, Ali Hesami Naghshbandy (2006) A GENETIC ALGORITHM BASED APPROACH TO ALLOCATION OF SVC CONSIDERING SYSTEM LOADABILITY IEEE
29
علی حسامی نقشبندی، صادق جمالی، احد کاظمی (1383) یک الگوریتم جدید بر مبنای روش حداقل مربعات خطای بازگشتی در حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق، ایران، تهران
30
احمد غلامی، احد کاظمی، علی حسامی نقشبندی (1382) استفاده از شبکه وسیع جهانی در اتوماسیون پست های فشار قوی هجدهمین کنفرانس بین المللی برق ایران، ایران، تهران
31
احد کاظمی، علی حسامی نقشبندی (1382) بررسی تاثیر کنترل کننده یکپارچه توان (UPFC) بر بهبود پایداری گذرای سیستم های قدرت یازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، ایران، شیراز
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
محمد جواد بیات پور، رحمت الله میرزایی، علی حسامی نقشبندی (1393) کاربردهای توابع کنترلی لیاپانوفبا حضور ادوات FACTS در پایداری سیستم های قدرت
9
10
11
12
13
14
15
16
حسام الدین امامی پور، علی حسامی نقشبندی (1390) طراحی کنترل کننده PID بار- فرکانس برای سیستم های قدرت چند ناحیه ای
17
بختیار بادمستی، حسن بیورانی، علی حسامی نقشبندی (1390) مشارکت نیروگاههای بادی در کنترل بار-فرکانس سیستمهای قدرت
18
19
20
21
سخنرانی
1
علی حسامی نقشبندی (1393) روش های کنترل اضطراری در سیستم های قدرت دانشگاه کردستان

دانشجویان

 • مهدي رضادوست
  نام و نام خانوادگی: مهدی رضادوست
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: بررسی روشهای تعیین شرایط اولیه برای تکنیک شکل نرمال میدان های برداری در تحلیل عملکرد دینامیکی سیستم های قدرت تحت استرس
 • محمد حميدي
  نام و نام خانوادگی: محمد حمیدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: نامه ریزی بهینه عمل های اصلاحی به منظور کنترل سیستم های قدرت در مواقع اضطراری
 • فرشاد خاوري
  نام و نام خانوادگی: فرشاد خاوری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: روش جدیدی جهت تشخیص و آشکارسازی اندازه گیری نامناسب، به منظور بهبود تخمین حالت در سیستم قدرت
 • حسام الدين امامي پور
  نام و نام خانوادگی: حسام الدین امامی پور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: طراحی کنترل کننده PID بار- فرکانس برای سیستم های قدرت چند ناحیه ای
 • رعنا كلاهدوزي پور
  نام و نام خانوادگی: رعنا کلاهدوزی پور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: طراحی کنترلی ناحیه گسترده به منظور بهبود میرایی نوسانات بین ناحیه ای در سیستم قدرت
 • هيمن گل پيرا
  نام و نام خانوادگی: هیمن گل پیرا
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: هماهنگی پایدارساز سیستم قدرت و تنظیم کننده خودکار ولتاژ با درنظرگرفتن منابع تجدید پذیر انرژی
 • زهرا حيدري فرد
  نام و نام خانوادگی: زهرا حیدری فرد
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: روشی جدید در بررسی و مطالعه اثر خطا بر عملکرد دینامیک سیستم های قدرت با استفاده از روش حساسیت مسیر حالت
 • عبدالله راستگو
  نام و نام خانوادگی: عبدالله راستگو
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: مطالعه برنامه ریزی توسعه سیستم های انتقال تحت ملاحظات امنیتی و با در نظر گرفتن حضور انرژی بادی
 • امير رامينه
  نام و نام خانوادگی: امیر رامینه
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: روشی جدید در ارزیابی و کنترل امنیت دینامیک سیستم های قدرت
 • سيد علي صحافي
  نام و نام خانوادگی: سید علی صحافی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: جایابی و هماهنگی ادوات facts به منظور بهبود امنیت سیستمهای قدرت با درنظر گرفتن مساله توان در حلقه
 • احسان نظري پور
  نام و نام خانوادگی: احسان نظری پور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: طراحی و هماهنگی پایدارسازهای سیستم قدرت و ادوات FACTS به منظور بهبود میرایی نوسانات بین ناحیه ای در حضور سیستم های اندازه گیری و کنترل ناحیه گسترده
 • بابك اميري
  نام و نام خانوادگی: بابک امیری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- کنترل
  پایان نامه: اعمال روش کنترلی جدید برای ردیابی نقطه حداکثر توان در سلول های فتوولتائیک
 • آزاده شالودگي
  نام و نام خانوادگی: آزاده شالودگی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: یک روش حذف بار ترکیبی جدید با استفاده از اندازه گیری های سنکرون
 • كاوه نادري
  نام و نام خانوادگی: کاوه نادری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: یک استراتژی جدید برای جزیره بندی کنترل شده سیستم های قدرت
 • هيوا شمس
  نام و نام خانوادگی: هیوا شمس
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: روشی نو در بررسی پخش بار بهینه با قید پایداری سیگنال کوچک
 • پيمان كريمي
  نام و نام خانوادگی: پیمان کریمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه:
 • كاوان حسيني
  نام و نام خانوادگی: کاوان حسینی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه:
 • صابر ارمغاني
  نام و نام خانوادگی: صابر ارمغانی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: کنترل سیستم های قدرت
  رساله:
 • آزاده عزيزي
  نام و نام خانوادگی: آزاده عزیزی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- کنترل
  پایان نامه:
 • آيدا فرجي
  نام و نام خانوادگی: آیدا فرجی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق - سیستم های قدرت
  پایان نامه:
 • شادي چوبداريان
  نام و نام خانوادگی: شادی چوبداریان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: سیستم های قدرت
  پایان نامه:
 • بختيار بادمستي
  نام و نام خانوادگی: بختیار بادمستی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: مشارکت نیروگاههای بادی در کنترل بار-فرکانس سیستمهای قدرت
 • محمد جواد بيات پور
  نام و نام خانوادگی: محمد جواد بیات پور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی برق- قدرت
  پایان نامه: کاربردهای توابع کنترلی لیاپانوف با حضور ادوات FACTS در پایداری سیستم های قدرت
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان (1394 - 1396)
 • مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه کردستان (1392 - 1394)
 • مدیر گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان (1388 - 1391)
بیشتر