1403/03/28
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
محاسبه زمان بحرانی رفع خطا به روش حساسیت مسیر حالت
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
امنیت دینامیکی، پایداری گذرا، حساسیت مسیر حالت، زمان بحرانی رفع خطا
سال 1394
پژوهشگران زهرا حیدری فرد ، علی حسامی نقشبندی

چکیده

یکی از مسائل مهم در سیستم های قدرت، امنیت دینامیکی سیستم در برابر اختلالات مختلف می باشد. یکی از روش های مناسب برای تحلیل امنیت دینامیکی سیستم قدرت روش تحلیل حساسیت مسیر حالت می باشد. آنالیز حساسیت مسیر حالت مکمل شبیه سازی های حوزه ی زمان در تحلیل رفتار دینامیکی سیستم قدرت می باشد. این روش می تواند اطلاعات وسیعی از تغییر سیستم به علت تغییر در پارامترهای آن فراهم آورد. در این مقاله برای تخمین زمان بحرانی رفع خطا از بردار نرم حساسیت مسیر متغیرهای حالت استفاده شده است. عملکرد و کارآیی روش برروی سیستم آزمون 68 شینه ، 16 ماشینه IEEE مورد بررسی و شبیه سازی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان دهنده اعتبار روش در محاسبه زمان بحرانی رفع خطاست.