1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد کنترل کننده فازی- عصبی در پایداری ولتاژ و فرکانس ریزشبکه های جزیره ای
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
ریزشبکه، تولید پراکنده، حالت جزیره ای، کنترل کننده فازی- عصبی، مشخصه های افت
سال 1390
مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز
شناسه DOI
پژوهشگران علی حسامی نقشبندی ، شورش شکوهی ، حسن بیورانی

چکیده

در این مقاله یک روش کنترل افت جدید مبتنی بر رهیافت فازی- عصبی در یک ریزشبکه جزیره ای مطرح گردیده است که با آموزش مناسب، در هنگام تغییرات شدید بار و یا خروج منابع تولید پراکنده از ناپایداری و فروپاشی شبکه جلوگیری می کند. یکی از چالش های موجود در ساختار ریزشبکه، عدم وجود توان پشتیبان در حالت جزیره ای است و با توجه به احتمال همیشگی تغییر توان در بار و همچنین ماهیت غالباً نوسانی تولید منابع تولید پراکنده، ناتعادلی بین بار و تولید در ریزشبکه های جزیره ای کم تا بیش وجود دارد. این ناتعادلی منجر به نوسانات ولتاژ و فرکانس می شود و افزایش این ناتعادلی به ناپایداری سیستم می انجامد. ...