1403/03/28
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربردهای توابع کنترلی لیاپانوفبا حضور ادوات FACTS در پایداری سیستم های قدرت
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پایدارسازی، ادوات ، کنترل سیستم های قدرت، تابع لیاپانوف
سال 1393
پژوهشگران محمد جواد بیات پور(دانشجو)، رحمت الله میرزائی(استاد راهنما)، علی حسامی نقشبندی(استاد مشاور)

چکیده

هدف اصلی این پایان نامه استفاده از عناصر FACTS در پایدارسازی شبکه قدرت است. ادوات FACTS امروزه در شبکه های قدرت بسیار مطرح هستند و ازجمله راه های پایدارسازی سیستم های قدرت محسوب می شوند.اما این عناصر باید کنترل شوند تا بتوانند به طور مناسب عمل نمایند. از رویکردهای نوین در کنترل سیستم های قدرت و به خصوص پایدارسازی آن، استفاده از روش های کنترلی است که یکی از این روش ها استفاده از تابع لیاپانوف برای طراحی کنترل کننده می باشد. این روش برای کنترل عناصر FACTS نیز به کاررفته اند. در این پایان نامه نیز با مدل سازی این روش را برای پایدارسازی گذرای سیستم های قدرت به کارخواهیم برد. پس از ارائه بحث تئوری و انتخاب یک تابع لیاپانوف مناسب، متناسب باانرژی سیستم، کنترل کننده برای عنصر موردبحث در این پایان نامه (یعنی UPFC) محاسبه می شود. با محاسبه کنترل کننده پیشنهادی برای UPFC خواهیم دید که در ساختار این کنترل کننده دو ضریب وجود دارد که می توان آن ها را به عنوان دو درجه آزادی محسوب نمود. ما به عنوان ایده اصلی این پایان نامه، از این درجات آزادی استفاده خواهیم نمود تا در حین کنترل و پایدارسازی شبکه قدرت به یک حالت بهینه نیز دست پیدا کنیم. یک شبکه نمونه ای برای شبیه سازی در نظر می گیریم و با ایجاد یک خطا آن را ناپایدار می نماییم. سپس خواهیم دید که UPFCکنترل شده با رویکرد پیشنهادی به نحو بهینه ای سیستم قدرت را پایدار خواهد نمود