1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلسازی بهینه ی حفاظتی در مسأله ی هماهنگی رله های جریان زیاد سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم های هوشمند
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
حفاظت سیستم قدرت؛ هماهنگی بهینه؛ رله های جریان زیاد؛ الگوریتم های PSO و GSA.
سال 1398
پژوهشگران سمیرا صادقی ، نوید رضایی ، علی حسامی نقشبندی ، پرهام مرادی دولت آبادی

چکیده

هماهنگی رله های جریان زیاد (OCRC) در شبکه ی انتقال یا فوق توزیع ، به عنوان یک مسأله ی بهینه سازی مقید و غیرخطی مطرح شده است که هم با استفاده از روش های کلاسیک و هم به کمک روش-های ابتکاری به حل این مسأله پرداخته می شود. در این مقاله، با استفاده از اعمال دو الگوریتم ابتکاری بهینه سازی اجتماع ذرات (PSO) و جستجوی گرانشی (GS) بر روی یک تابع هدف جدید پیشنهادی، مقایسه ی این دو الگوریتم در حل مسأله ی هماهنگی رله های اصلی و پشتیبان در سیستم قدرت به هم پیوسته با یکدیگر انجام می شود. الگوریتم ها و تابع هدف جدید بر روی یک سیستم 9 شینه پیاده سازی شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که استفاده از تابع هدف جدید تأثیر به سزایی در افزایش سرعت عملکرد رله ها و هماهنگی میان رله های اصلی و پشتیبان، سلکتیویته و قابلیت اطمینان سیستم حفاظتی دارد.