1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
بکارگیری همزمان شبکه عصبی و مد تجربی در مطالعات پیش بینی کوتاه مدت بار
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
انتخاب موثر، پیش بینی کوتاه مدت بار، شبکه عصبی، مد تجربی
سال 1394
پژوهشگران صابر ارمغانی ، علی حسامی نقشبندی ، عبدالله راستگو ، حسن بیورانی

چکیده

پیش بینی کوتاه مدت بار برای تنظیم عملکرد سیستم های قدرت و بازار برق هدفی مهم و کلیدی است. بنابراین در زمینه پیش بینی بار مورد تقاضای سیستم برای مدتی کوتاه، لازم است که روش های دقیقی پیشنهاد شوند. در این مقاله برای برآورده سازی این مهم از یک شبکه عصبی استفاده شده است. ....