1403/03/28
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر نحوه تعیین شرایط اولیه و اغتشاش بر نتایج تحلیل شکل نرمال میدانهای برداری در تحلیل عملکرد دینامیکی سیستمهای قدرت تحت استرس
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
شکل نرمال- تداخل مودال- دینامیک سیستمهای قدرت- شرایط اولیه- اغتشاش
سال 1389
پژوهشگران علی حسامی نقشبندی ، مهدی رضا دوست

چکیده

چکیده تحت بارگذاری سنگین، سیستمهای قدرت تحت استرس در مواجه با اغتشاشات مختلف رفتارهای دینامیکی پیچیده ای نظیر نوسانات بین ناحیه ای فرکانس پائین از خود نشان می دهند که با تحلیل های خطی متداول به درستی قابل بررسی و توصیف نیستند. شکل نرمال میدان های برداری ابزار موثری در تحلیل چنین پدیده هائی است که در سالهای اخیر در این زمینه کاربردهای فراوانی یافته است. در تحلیل شکل نرمال، معادلات جبری دیفرانسیلی سیستم قدرت در بسط سری تیلور تا جمله مرتبه دوم تقریب زده می شو د. به علت غیرخطی بودن معادلات، نتایج تحلیل شکل نرمال وابسته به شرایط اولیه می باشد. در این حالت پیش بینی صحیح از رفتار سیستم به اغتشاش وارده نیازمند محاسبه دقیق شرایط اولیه می باشد. در این مقاله ابتدا به بررسی تاثیر پارامترهای موثر در تعیین شرایط اولیه پرداخته می شود. سپس تاثیر این پارامترها در حل چندگانه و یا عدم همگرایی روش های عددی و همچنین تاثیر حل چندگانه بر نتایج تحلیل شکل نرمال در مطالعه عملکرد دینامیک سیستم قدرت مورد بررسی قرار می گیرد و یک حدس اولیه جدید نیز جهت بهبود فرایند حل شرایط اولیه ارائه میشود. نتایج شبیه سازیهای عددی بر روی یک سیستم قدرت چهار ماشینه تاثیر پارامترها و شرایط اولیه مختلف را بر نتایج تحلیل ها نشان می دهند. همچنین بر مبنای حل تحلیلی حاصل از روش شکل نرمال دو شاخص جدید جهت شناسائی مودهای غالب و حالتهای آشفته تر در پاسخ دینامیک سیستم استخراج و معرفی می گردد. کارآئی شاخص های معرفی شده نیز با شبیه سازی عملکرد دینامیک سیستم قدرت 50 ماشینه IEEE در مواجه با اغتشاشات مختلف مورد ارزیابی و تائید قرار گرفته است