1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
روشی جدید در شناسایی قطع میدان تحریک در ژنراتورهای سنکرون با استفاده از تئوری یادگیری بیز
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
درخت تصمیم، قطع میدان تحریک، نوسانات گذرای سیستم قدرت، یادگیری بیز، یادگیری ماشینی
سال 1395
پژوهشگران پدرام قصیری دربنده ، علی حسامی نقشبندی

چکیده

از آنجایی که قطع میدان تحریک از مهمترین اتفاقاتی است که عملکرد عادی یک ژنراتور سنکرون و از آنجا پایداری و امنیت سیستم قدرت را به خطر می اندازد، شناسایی مناسب و به موقع آن از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار است. در این مقاله روشی بر مینای یادگیری بیز که از روش های یادگیری ماشینی می باشد ارائه گردیده که نه تنها توانسته است عملکرد مناسبی تحت شرایط بارگذاری متفاوت داشته باشد بلکه در شناسایی و تمایز میان قطع میدان تحریک و نوسانات گذرای سیستم قدرت نسبت به روش های ارائه شده دیگر نیز از توانایی فوق العاده ای برخوردار است. نتایج شبیه سازی بر روی سیستم مورد مطالعه تحت شرایط بارگذاری مختلف و سناریو خطاهای متفاوت در محیط PSCAD، عملکرد و کارایی مناسب روش پیشنهادی را در شناسایی موثر و سریع قطع میدان تحریک نشان می دهد و نتایج این روش نیز با درخت تصمیم که از روش های شناخته شده در شناسایی قطع میدان تحریک است، مقایسه شده است.