1403/03/28
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور جهت مشاهده پذیری سیستم قدرت با استفاده از روش انفجار نارنجک
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
واحدهای اندازه گیری فازوری- مشاهده پذیری- جایابی بهینه- الگوریتم انفجار نارنجک
سال 1389
پژوهشگران علی حسامی نقشبندی ، فرشاد خاوری ، وحید ناصری

چکیده

یکی از مسائل مهم در تخمین حالت سیستم های قدرت جایابی بهینه ادوات اندازه گیری به منظور مشاهده پذیری شبکه می باشد. در این مقاله الگوریتم جدیدی جهت جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور به منظور مشاهده پذیری کامل شبکه ارائه شده است. این الگوریتم که انفجار نارنجک نام دارد، یکی از جدیدترین الگوریتم های تکاملی است. در این مقاله تحلیل مشاهده پذیری شبکه به روش تحلیل توپولوژیکی انجام شده است. الگوریتمی که برای حل مساله بهینه سازی مورد استفاده قرار گرفته علاوه بر اینکه روی شبکه های استاندارد IEEE شبیه سازی شده، بر روی یک شبکه واقعی(شبکه 230 و 400 کیلو ولت استان تهران نیز پیاده سازی شده است. نتایج بدست آمده حاکی از کارایی موثر و بسیار مناسب الگوریتم ارائه شده در مقایسه با سایر روش ها می باشد.