1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
حل مساله تخصیص واحدها با قیود امنیتی در حضور منابع انرژی تجدیدپذیر با روش بهینه سازی مقاوم
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تخصیص واحدها، بهینه سازی مقاوم، انرژی های تجدید پذیر، سیستم قدرت
سال 1395
پژوهشگران پیمان کریمی(دانشجو)، علی حسامی نقشبندی(استاد راهنما)، عیسی نخعی کمال آبادی(استاد مشاور)

چکیده

ترتیب قرارگرفتن نیروگاه ها در مدار یا تخصیص واحدها از مسائل اساسی بهره برداری از سیستم های قدرت می باشد که بدلیل ماهیت غیرخطی و ترکیبی همواره از مسائل پیچیده سیستم های قدرت می باشد. در سالیان اخیر با حضور روزافزون منابع انرژی های تجدیدپذیر در سیستم های قدرت از یک سو و نایقینی های مربوط به پیش بینی باد و سایر موارد مرتبط با آن از سوی دیگر، حل مساله تخصیص واحدها پیچیده تر از قبل نیز شده است. اگرچه روش های بهینه سازی مختلفی در حل مسئله بکار گرفته شده اند، اما بهینه سازی مقاوم بدلیل ویژگی ها و قابلیت های مناسبی که در حل مسائلی از این دست دارد، روشی نویدبخش و مورد توجه است. در این پایان نامه از روش بهینه سازی مقاوم در حل مساله تخصیص واحد ها با حضور منبع انرژی بادی در سیستم قدرت استفاده شده است. ....