1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی روشهای تعیین شرایط اولیه برای تکنیک شکل نرمال میدان های برداری در تحلیل عملکرد دینامیکی سیستم های قدرت تحت استرس
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تحلیل خطی- شکل نرمال میدان های برداری- دینامیک سیستم های قدرت- سیستم های غیرخطی- تداخل مودال
سال 1389
پژوهشگران مهدی رضا دوست(دانشجو)، علی حسامی نقشبندی(استاد راهنما)

چکیده

سیستمهای قدرت تحت استرس در مواجه با اغتشاشات مختلف رفتارهای دینامیکی پیچیده ای نظیر نوسانات بین ناحیه ای و تشدیدهای پارامتری از خود نشان می دهند. چنین رفتارهای پیچیده ای را با ابزارهای متداول نظیر تحلیلهای خطی نمی توان بدرستی بررسی نمود. شکل نرمال میدانهای برداری بعنوان یک ابزار ریاضی شناخته شده از حوزه سیستمهای دینامیکی امکان لحاظ کردن خصوصیات غیرخطی سیستم را در تحلیل رفتارهای دینامیکی فراهم می کند. این روش با اعمال تبدیلات مختصات پی در پی، معادلات دیفرانسیل حاکم بر رفتار سیستم را به ساده ترین شکل مطلوب تبدیل می نماید. تعیین شرایط اولیه در حل این معادلات دیفرانسیل در حوزه شکل نرمال مرحله ای اساسی در کاربرد این روش به منظور تحلیل رفتارهای دینامیک سیستمهای قدرت می باشد. روش های موجود در تعیین شرایط اولیه، تحت رژیم های پراسترس در سیستمهای قدرت گاهی منجر به حصول چند جواب مختلف و گاهی منجر به عدم همگرایی الگوریتمهای عددی و عدم حصول جواب می شوند. هدف از انجام این رساله مطالعه روشهای موجود در تعیین شرایط اولیه در حوزه شکل نرمال و بررسی محدودیتها و مشکلات آنها است. تا بدین وسیله بتوان از قابلیتها و مزایای چشمگیر روش شکل نرمال در تحلیل عملکرد دینامیک سیستمهای قدرت استفاده نمود. چرا که تنها مشکل عملی پیش رو در استفاده گسترده تر از روش شکل نرمال میدانهای برداری تنها در محاسبه شرایط اولیه و بدست آوردن پاسخهای مناسب تر برای آن است. در این راستا یک حدس اولیه مناسب ارائه شده است و شاخصهایی جدید جهت پیش بینی عملکرد دینامیک سیستمهای قدرت تحت استرس با استفاده از شکل نرمال میدانهای برداری استخراج، معرفی و مورد آزمایش قرار گرفته اند. نتایج حاصل از شبیه سازیها حاکی از کارایی و توانایی مناسب این شاخص ها در تحلیل عملکردهای دینامیک سیستمهای قدرت پراسترس می باشند.