1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی وقوع پدیده جدایی بین-ناحیه ای در سیستم های قدرت تحت استرس با استفاده از تکنیک شکل نرمال میدان های برداری
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
جدایی بین ناحیه ای- تداخل مودال- شکل نرمال- دینامیک سیستم های قدرت
سال 1386
پژوهشگران علی حسامی نقشبندی ، احد کاظمی ، ایمان پورفر

چکیده

در این مقاله روشی سیستماتیک در پیش بینی مشخصه های ساختاری سیستمهای قدرت، پس از وقوع اغتشاشات بزرگ ارائه می شود. در این راستا از روش شکل نرمال میدان های برداری جهت پیش بینی وقوع پدیده جدایی بین ناحیه ای استفاده میگردد. روش شکل نرمال یکی از ابزارهای مورد استفاده در تئوری سیستمهای دینامیکی است که بکمک آن و با اعمال تبدیلات غیرخطی متوالی می توان درجه غیرخطی سیستم را به مراتب بالاتر رانده، حذف کرد. این مقاله به ارائه یک شاخص تحلیلی می پردازد که با استفاده از آن پیش بینی وقوع پدیده جدایی بین ناحیه ای بخوبی امکان پذیر است. روش پیشنهادی روی سیستم آزمون 50 ماشینه IEEE بکارگرفته شده است. نتایج حاصل حاکی از آنست که شاخص ارائه شده بگونه ای موثری اطلاعات و مشخصه های ساختاری رفتار دینامیکی سیستم قدرت را عرضه می کند و عملکرد دینامیکی آنرا را پس از وقوع اغتشاشهای سنگین پیش بینی می نماید. صحت و اعتبار پیش بینی های صورت گرفته با استفاده روش پیشنهادی در این مقاله، بکمک نتایج حاصل از شبیه سازی حوزه زمان بررسی و تائید شده است.