1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
یک روش کنترل تطبیقی ناحیه گسترده جدید جهت میرایی نوسانات بین ناحیه ای مبتنی بر الگوریتم کنترل پیش بین تعمیم یافته
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
نوسانات بین ناحیه ای، کنترل پیش بین تعمیم یافته، کنترل کننده میرایی ناحیه گسترده، بهینه سازی فاخته
سال 1396
پژوهشگران علی حسامی نقشبندی ، احسان نظری پور ، کاوه نادری

چکیده

این مقاله یک کنترل کننده میرایی ناحیه گسترده (WADC) تطبیقی مبتنی بر کنترل پیش بین تعمیم یافته (GPC) به منظور میرایی نوسانات بین ناحیه ای سیستم قدرت ارائه می دهد. کنترل کننده تطبیقی پیشنهادی نیازمند مدل ریاضی پیچیده از سیستم نیست و صرفاً مبتنی بر سیگنال های راه دور اندازه گیری شده می باشد. با استفاده از الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی (RLS) با یک ضریب فراموشی متغیر، شناسایی مدل سیستم قدرت صورت گرفته است. از یک الگوریتم فرا ابتکاری جدید به نام الگوریتم بهینه سازی فاخته4 (COA) در بهینه سازی تابع هزینه GPC استفاده شده است. طرح پیشنهادی، که GPC - COA نامیده می شود، به عنوان حلقه کنترل میرایی ناحیه گسترده برای تحریک ژنراتور پیاده سازی گردیده است. با استفاده از شبیه سازی های حوزه زمان، آنالیز پرونی و شاخص عملکردی زمان مصرفی واحد پردازش مرکزی5 (CPU)، عملکرد کنترل کننده پیشنهادی با WADC مبتنی بر GPC کلاسیک مقایسه شده است. نتایج به دست آمده اثربخشی کنترل کننده پیشنهادی را اثبات می کند