1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و هماهنگی پایدارسازهای سیستم قدرت و ادوات FACTS به منظور بهبود میرایی نوسانات بین ناحیه ای در حضور سیستم های اندازه گیری و کنترل ناحیه گسترده
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نوسانات بین ناحیه ای، اندازه گیری و کنترل ناحیه گسترده، حداقل مربعات بازگشتی، کنترل پیش بین تعمیم یافته، بهینه سازی فاخته
سال 1393
پژوهشگران احسان نظری پور(دانشجو)، علی حسامی نقشبندی(استاد راهنما)

چکیده

یکی از رایج ترین مشکلات مواجه شده در پایداری سیگنال کوچک، نوسانات فرکانس پایین سیستم قدرت می باشد. به طور معمول، نوسانات فرکانس پایین به نوسانات مد محلی و نوسانات مد بین ناحیه ای دسته بندی می شوند. مسأله عمده پایداری در سیستم های قدرت به هم پیوسته بزرگ، نوسانات بین ناحیه ای کم میرا است. این پایان نامه یک کنترل کننده میرایی ناحیه گسترده تطبیقی مبتنی بر کنترل پیش بین تعمیم یافته (GPC) و شناسایی مدل، برای میرایی نوسانات بین ناحیه ای سیستم قدرت ارائه می دهد. کنترل کننده تطبیقی پیشنهادی نیازمند مدل ریاضی پیچیده از سیستم نیست و صرفاً مبتنی بر اندازه گیری های موجود می باشد. از یک الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی با یک ضریب فراموشی متغیر برای شناسایی مدل سیستم قدرت استفاده شده است. کنترل کننده پیشنهادی یک بار با اضافه کردن سیگنال خروجی به سیستم تحریک یک ژنراتور انتخابی و بار دیگر با اضافه کردن سیگنال کنترل میرایی به جبران کننده استاتیک توان راکتیو (SVC) پیاده سازی شده است. در طرحی دیگر با بهره گیری از کنترل کننده متمرکز پیش بین، توالی بهینه ورودی برای SVC و تحریک ژنراتور به طور هم زمان به دست آمده است. در ادامه این کار، یک روش جایگزین جدید برای طراحی سیگنال های پایدارساز در سیستم قدرت مبتنی بر الگوریتم GPC و الگوریتم بهینه سازی فاخته (COA) ارائه، که GPC-COA نامیده شده است. با استفاده از آنالیز پرونی میرایی اضافی فراهم شده توسط کنترل کننده های ناحیه گسترده محاسبه شده است.