1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
روشی جدید جهت پایداری سیگنال کوچک و پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
تنظیم کننده ی خودکار ولتاژ، پایدارساز سیستم قدرت، پایداری، کلیدزنی
سال 1391
پژوهشگران هیمن گل پیرا ، حسن بیورانی ، علی حسامی نقشبندی

چکیده

این مقاله به بیان معیاری جدید جهت بهبود پایداری سیگنال کوچک و پایداری ولتاژ با استفاده از سیستم تحریک ژنراتور می پردازد. معیار ارائه شده به وسیله ی معادلات ریاضی حاکم بر سیستم حاصل شده و جهت طراحی کنترل کننده ای مقاوم مورد استفاده قرار داده می شود. الگوریتم کنترلی پیشنهادی با ترکیب دو استراتژی کلیدزنی و بازخور منفی، روشی مقاوم و مستقل از ساختار سیستم مورد مطالعه را فراهم آورده است. استراتژی کلیدزنی مورد استفاده در این تحقیق بر خلاف روش های کلیدزنی زمان ثابت، با استفاده از رفتار سیستم و بر اساس زاویه بین تغییرات ولتاژ و تغییرات فاز به بهبود عملکردسیستم بازای هر خطای محتمل می پردازد. عملکرد مقاوم و مطلوب کنترل کننده ی ارائه شده روی سیستم آزمون 68 شینه JEEE ، شبیه سازی و مورد تایید قرار گرفته است. نتایج حاصل موید این موضوع هستند که استراتژی کنترلی پیشتهادی ضمن سادگی در پیاده سازی عملی دارای کارایی موثر و قابل توجهی در بهبود عملکرد دینامیک سیستم در مواجه با اغتشاشات مختلف می باشد.