1403/03/05
هیمن گل پیرا

هیمن گل پیرا

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35731113500
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دپارتمان مهندسی برق - اتاق 208
تلفن: 087-33660073

تحصیلات

 • کارشناسی برق (1383 - 1387)
  عنوان پایان‌نامه: نشانه گذاری برگشت پذیر تصاویر پزشکی در حوزه تبدیل موجک
 • کارشناسی ارشد برق قدرت (1387 - 1389)
  عنوان رساله: هماهنگی پایدارساز سیستم قدرت و تنظیم کننده خودکار ولتاژ با درنظرگرفتن منابع تجدید پذیر انرژی
 • دکترای تخصصی برق قدرت (1390 - 1394)
  عنوان رساله: تحلیل پایداری فرکانس در سیستم های قدرت بزرگ اندازه با حضور نفوذ بالای ریزشبکه ها
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
A center-of-gravity-based framework for small- and large-signal frequency analysis of interconnected power systems Sergio Molina-Pineda, Arturo Román Messina, Marcos A. Hernández-Ortega, Hêmin Golpîra (2023)
A Data-Driven Under Frequency Load Shedding Scheme in Power Systems Hêmin Golpîra, Hassan Bevrani, Arturo Román Messina, Bruno Francois (2023)
A PMU-based back-up protection scheme for fault detection considering uncertainties Sirwan Shazdeh, Hêmin Golpîra, Hassan Bevrani (2023)
Techno-Economic Analysis of Renewable-Energy-Based Micro-Grids Considering Incentive Policies Shiva Amini, Salah Bahramara, Hêmin Golpîra, Bruno Francois, Joao Soares (2022)
Power system frequency control: An updated review of current solutions and new challenges Hassan Bevrani, Hêmin Golpîra, Arturo Román Messina, Nikos Hatziargyriou, Federico Milano, Toshifumi Ise (2021)
Mathematical model-based redesign of chickpea harvester reel Hiwa Golpira, Francisco Rovira Mas, Hêmin Golpîra, Veronica Saiz-Rubio (2021)
ارائه روش جدید ارزیابی قابلیت اطمینان در شبکه های فعال صلاح محمدی، جمال مشتاق، هیمن گل پیرا (1399)
Optimal Energy Storage System-Based Virtual Inertia Placement: A Frequency Stability Point of View Hêmin Golpîra, Azin Atarodi, Shiwa Amini, Arturo Román Messina, Bruno Francois, Hassan Bevrani (2020)
Impact of power exchange on reliability and economic indices of networked microgrids Salah Mohammadi, Jamal Moshtagh, Hêmin Golpîra (2020)
Risk management model for simultaneous participation of a distribution company in Day-ahead and Real-time markets Hêmin Golpîra, Pouria Sheikhahmadi, Salah Bahramara, Bruno Francois (2019)
Co-optimization of energy and reserve in standalone micro-grid considering uncertainties Salah Bahramara, Pouria Sheikhahmadi, Hêmin Golpîra (2019)
A COG-Based Approach to Estimate Slow Power and Frequency Variations Hêmin Golpîra, Arturo Román Messina (2018)
Redesign and evaluation of an automatic fruit sorter Hiwa Golpira, Hêmin Golpîra (2017)
Maximum Penetration Level of Micro-Grids in Large-Scale Power Systems: Frequency Stability Viewpoint Hêmin Golpîra, Hossein Seifi, Arturo Román Messina, Mahmoud Reza Haghifam (2016)
Power System Stabilizer Services Pricing in an Electricity Market Hêmin Golpîra, Mohammad Kazem Sheikh-El-Eslami, Hossein Seifi (2015)
Dynamic power system equivalence considering distributed energy resources using Prony analysis Hêmin Golpîra, Mahmoud Reza Haghifam, Hossein Seifi (2015)
Application of Genetic Algorithm for AGC Design in an Interconnected Power System Hêmin Golpîra, Hassan Bevrani, Hiresh Golpira (2011)
A Survey on Coordinated Design of Automatic Voltage Regulator and Power System Stabilizer Hêmin Golpîra, Hassan Bevrani, Ali Hesami Naghshbandy (2010)
طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین خودکار درجه بندی وزنی سیب هیوا گل پیرا، هیمن گل پیرا، بختیار حسین زاده (1388)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
System Identification and Damping Controller Design Based on Wide-Area Phasor Measurements Azin Atarodi, Hêmin Golpîra, Yazdan Batmani, Hassan Bevrani (2020)
طراحی ریزشبکه برای یک مدرسه با در نظر گرفتن سیاستهای حمایتی از منابع تولید پراکنده شیوا امینی، صلاح بهرام آرا، هیمن گل پیرا، حسن بیورانی (1399)
Decentralized Estimator-based Secondary Voltage and Reactive Power Control of an Islanded Microgrid Navid Mohammadi, Keywan Mohammadi, Hassan Bevrani, Mohammad Th Beheshti, Hêmin Golpîra (2019)
طراحی کنترلکننده میراگر بر پایه دادههای حاصل از اندازهگیریهای فازوری حوزه وسیع آذین عطاردی، هیمن گل پیرا، حسن بیورانی، یزدان باتمانی (1398)
Transmission Expansion Planning Considering Plug-in Electric Vehicles and Demand Response Program Shiva Amini, Hêmin Golpîra, Navid Rezaei, Jamal Moshtagh (2019)
Microgrids Impact on Power System Frequency Response Hêmin Golpîra, Hassan Bevrani (2018)
روشی جدید جهت پایداری سیگنال کوچک و پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت هیمن گل پیرا، حسن بیورانی، علی حسامی نقشبندی (1391)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
پایداری سیستم های قدرت هیمن گل پیرا (1396)
دینامیک سیستم های قدرت هیمن گل پیرا (1396)
کتاب
Renewable Integrated Power System Stability and Control Hêmin Golpîra, Arturo Román Messina, Hassan Bevrani (2021)
نوآوری
شبیه ساز نرم طراحی ماشین هیوا گل پیرا، هیمن گل پیرا (1399)
جذب گرنت
پایان نامه
بارزدایی در ریزشبکه با لحاظ اینرسی مجازی محسن رضایی، هیمن گل پیرا، حسن بیورانی (1401)
تنظیم پارامترهای پایدارساز سیستم قدرت با استفاده از داده های اندازه گیری شده دانا ابراهیم حسن بگ، هیمن گل پیرا، حسن بیورانی (1400)
برنامه ریزی تصادفی مبتنی بر ریسک ریزشبکه ها در بازارهای برق امجد فتحی، هیمن گل پیرا، صلاح بهرام آرا (1398)
بهبود پایداری فرکانس سیستم قدرت با استفاده از تخمین عاطفه همتی، هیمن گل پیرا، حسن بیورانی (1397)
جایابی بهینه اینرسی مجازی به منظور بهبود پایداری فرکانس آذین عطاردی، هیمن گل پیرا، حسن بیورانی (1397)
کسب مقام در جشنواره
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • کنترل گسترده سیستم های قدرت
 • نفوذ منابع تجدیدپذیر انرژی
 • کنترل و پایداری سیستم های قدرت
 • مدل سازی و شبیه سازی سیستم های قدرت
بیشتر

دانشجویان

 • آذین عطاردی
  نام: آذین عطاردی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: برق-قدرت
  رساله:
 • شیوا امینی
  نام: شیوا امینی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: برق-قدرت
  رساله:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان (1400 - ادامه دارد)
 • استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان (1395 - 1400)
 • همکار تحقیقاتی مرکز مطالعات سیستم های قدرت آمریکا (1392 - 1394)
بیشتر

گالری تصاویر

دریافت جایزه خوارزمی از وزیر علوم دریافت جایزه خوارزمی از وزیر علوم جشنواره خوارزمی تقدیرنامه معاون فناوری ریاست جمهوری پژوهشگر جوان برگزیده سال 2022