1403/03/28
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
پیاده سازی دینامیک توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و امنیتی توسط الگوریتم جستجوی هارمونی بهبود یافته
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
الگوریتم جستجوی هارمونی، امنیت سیستم، بهینه سازی در سیستم های قدرت، توسعه شبکه انتقال.
سال 1391
پژوهشگران عبدالله راستگو ، علی حسامی نقشبندی ، جمال مشتاق

چکیده

در برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال اهداف متفاوتی بیان می شود که از مهمترین آن ها می توان به کاهش هزینه احداث و افزایش قابلیت اطمینان اشاره نمود. ماهیت مسئله برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال یک مسئله دینامیک است که در آن علاوه بر طرح نهایی، زمان اجرای طرح نیز تعیین می شود، لذا در این مقاله مدل ارائه شده به صورت دینامیک می باشد که علاوه بر هزینه های ساخت، هزینه تراکم و هزینه برقراری امنیت نیز در آن لحاظ شده است. سپس با استفاده از روشی جدید به نام الگوریتم جستجوی هارمونی که یکی از الگوریتم های تکاملی می باشد، به حل مسئله پرداخته می شود. از این رو در سیستم های آزمون 6 شینه گارور و 24 شینه IEEE با روش بهینه سازی جستجوی هارمونی و در نظر گرفتن هزینه احداث، هزینه تراکم و امنیت شبکه به ترتیب در یک افق 15 ساله و 10 ساله به مسئله برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال پرداخته می شود. همچنین سرعت همگرایی بیشتر الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با روش های معمول نظیر الگوریتم ژنتیک مقایسه می گردد.