1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
یک استراتژی بهبود یافته در جزیره بندی کنترل شده سیستم های قدرت مبتنی بر خوشه بندی طیفی دومرحله ای
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
جزیره بندی کنترل شده، خوشه بندی طیفی مقید، هم نوایی ژنراتورها، اختلال در شارش توان، عدم تعادل بار- تولید، کاتست های گراف شبکه.
سال 1395
پژوهشگران علی حسامی نقشبندی ، کاوه نادری

چکیده

در این مقاله الگوریتمی جدید مبتنی بر خوشه بندی طیفی مقید به منظور جزیره بندی کنترل شده سیستم های قدرت ارائه شده است. الگوریتم پیشنهادی توابع هدف اختلال در شارش توان خطوط انتقال و عدم تعادل بار– تولید در جزیره ها را کمینه می کند و به ترتیب منجر به تضمین پایداری گذرا در جزیره ها و انجام حداقل اقدامات لازم در رابطه با بازپیکربندی سیستم انتقال، برنامه ریزی مجدد تولید و حذف بار می گردد. این الگوریتم کلیه فضای حل را جستجو کرده و ضمن امکان سنجی تمامی کاندیداهای طرح جزیره بندی، طرح های عملی را شناسایی و سپس بهینه ترین آنها را گزینش و اجرا می نماید، به علاوه به منظور اجتناب از وقوع جزیره بندی غیر عمدی، قابلیت تشخیص و تفکیک اغتشاشات مهم و غیر مهم را داشته و ضمن ایجاد حداقل تعداد جزیره ها، زمان و هزینه اجرای طرح جزیره بندی را کاهش می دهد. شبیه سازی های زمانی انجام شده بر روی سیستم 9 شینه IEEE در محیط نرم افزاری MATLAB و به وسیله جعبه ابزار PST نشان دهنده کارآیی روش پیشنهادی می باشد.