1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
روش جدیدی جهت نشخیص و آشکارسازی اندازه گیری نامناسب، به منظور بهبود تخمین حالت در سیستم قدرت
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
واحدهای اندازه گیری فازور، روئیت پذیری، تخمین حالت، آشکار سازی و شناسائی داده های نامناسب
سال 1389
پژوهشگران فرشاد خاوری(دانشجو)، علی حسامی نقشبندی(استاد راهنما)

چکیده

روئیت پذیری، تخمین حالت و شناسائی داده های نامناسب سه عامل مهم برای حفظ امنیت سیستم می باشند. زیرا نتایج آنها اپراتور را قادر می سازد تا امنیت سیستم را حفظ کند. با توجه به غیرخطی بودن سیستم قدرت، عمل تخمین حالت توسط نرم افزار تخمینگر حالت، با استفاده از حل معادلات غیرخطی سیستم انجام می پذیرد و نتیجه حل این معادلات منجر به یافتن متغیرهای حالت سیستم (ولتاژها و زوایای نسبی شین ها) می شود. تخمینگر حالت، علاوه بر یافتن متغیرهای حالت سیستم، بایستی توانایی تشخیص اندازه گیری های نامناسب که از سطح سیستم قدرت جمع آوری و به تخمینگر ارسال می شود را نیز داشته باشد. ...