1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
یک طرح بارزدآیی برپایه افت فرکانس برای یک سیستم ایزوله
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
بارزدآیی، کمبود فرکانس، ریزشبکه جزیره ای، منابع تولید پراکنده.
سال 1396
پژوهشگران علی حسامی نقشبندی ، موسی مرزبند ، عباس احمدی (دانشجوی گروه برق)

چکیده

هنگام جدا شدن ریزشبکه (MG) از شبکه در صورت وجود عدم تعادل شدید در تولید و مصرف توان اکتیو، فرکانس به شدت افت می کند. برای برقراری تعادل در تولید و مصرف لازم است مقدار مشخصی از بارها حذف گردد. در این مقاله، با در نظر گرفتن یک MG ترکیبی، متشکل از منابع تولید توزیع شده (DER) گسیل پذیر و گسیل ناپذیر متصل به شبکه یک روش بارزدآیی بر اساس افت فرکانس جهت حفظ پایداری فرکانسی MG در زمان جزیره ای شدن طراحی می شود. روش بارزدآیی ارائه شده بر مبنای مقدار سیگنال کنترلی DER گسیل پذیر در زمان اضافه بار استوار است نتایج شبیه سازی انجام شده در محیط سیمولینک متلب، نشان دهنده حذف مقدار بهینه ای از بارها در زمان مناسب و حفظ پایداری فرکانسی MG در زمان اضافه بار است.