1403/03/29
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات درس

عنوان دینامیک سیستم های قدرت الکتریکی 1
شماره 7012067
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2
توضیحات -