1403/03/28
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
بکارگیری کنترل کننده های H2 و µ برای کنترل بار-فرکانس در سیستم های قدرت بهم پیوسته
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
کنترل کننده مقاوم، نامعینی، غیرخطی های سیستم، کنترل کننده H2 و µ ، کنترل بار-فرکانس.
سال 1398
پژوهشگران سعید جوادی ، علی حسامی نقشبندی ، حسن بیورانی

چکیده

در این مقاله دو روش کنترل مقاوم H2 و µ برای کنترل بار- فرکانس (LFC) در سیستم های قدرت دو ناحیه ای با وجود نامعینی بیان گردیده است. یک قسمت محدود شده برای جبرانسازی غیرخطی های شبکه با استفاده از یک مدل دینامیکی مینیمم درجه LFC برای جلوگیری از پیچیدگی استفاده شده است. تئوری کنترل مقاوم بر روی مدل نامی در حضور نامعینی های پارامتریک سیستم اعمال گردیده است. جهت رسیدن به اهداف عملکردی و پایداری مبدل در حضور نامعینی های پارامتری سیسبتم، روش های کنترلی H2 و µ بر روی سیستم اعمال گردیده است. این کنترل کننده ها به طور قابل توجهی عملکرد سیستم را بهبود بخشیده است و انحراف فرکانس را حداقل کرده است. در نهایت می توان گفت که کنترل کننده های H2 و µ بیان شده در این مقاله عملکرد مقاوم و پاسخ سریع را در محدوده وسیعی از شرایط بهره برداری و نامعینی سیستم تضمین می کنند و ...