1403/03/28
علی حسامی نقشبندی

علی حسامی نقشبندی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54891980200
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی- ساختمان شماره 1
تلفن: 33663563

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر توزیع اینرسی بر نوسانات بین ناحیه ای در سیستم های قدرت با حضور منابع تجدید پذیر انرژی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پایداری سیستم قدرت، نوسانات بین ناحیه ای، کنترل پذیری، توزیع اینرسی، الگوریتم ژنتیک، تجدیدپذیر انرژی، کنترل کننده میرایی.
سال 1398
پژوهشگران بهمن زندیه(دانشجو)، علی حسامی نقشبندی(استاد راهنما)

چکیده

توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر انرژی (RES) در مقیاس بزرگ منجر به سهم تولید قابل توجهی از منابع انرژی تجدیدپذیر متغییر در سیستم های قدرت سراسر جهان شده است. واحدهای RES، به ویژه توربین های بادی متصل به اینورتر و فتوولتائیک ها که اینرسی چرخان فراهم نمی کنند، به طور موثری جایگزین تولیدات مرسوم و ماشین های چرخان آنها می شوند. در این تحقیق رابطه بین توزیع اینرسی، نوسانات بین ناحیه ای و محل منابع متصل به الکترونیک قدرت مجهز به کنترل کننده های میرایی بررسی می شود. ادوات FACTS مانند جبران کننده استاتیکی سنکرون (STATCOM) به عنوان جبرانسازهای مدرن توان اکتیو و راکتیو به دلیل پاسخ سریع در مواجهه با اغتشاش از آنها می توان برای بهبود پایداری گذرای سیستم قدرت و میرا نمودن نوسانات زاویه روتور ژنراتورها استفاده کرد. اثر بخشی این کنترل کننده ها به محل مناسب آنها در شبکه سیستم قدرت بستگی دارد. ابتدا به منظور شناسایی بهترین مکان برای نصب تجهیزات تنظیم کننده میرایی، حساسیت مقادیر ویژه برای مدهای بین ناحیه ای تحلیل می شود. که در آن نمایش فضای حالت سیستم خطی شده توسط شبیه سازی های دینامکی برآورد شده و برای شاخصی مبتنی بر کنترل پذیری مد استفاده می شود. سپس براساس مفهوم مرکز اینرسی یک مطالعه عملی روی تخمین توزیع اینرسی انجام می شود و یک شاخص برای محاسبه توزیع اینرسی در سراسر شبکه معرفی می شود که به طور ویژه به ساختار شبکه و همچنین پارامترهای مختلف از جمله ثابت اینرسی ژنراتورهای سنکرون و پارامترهای خط وابسته می باشد. مبتنی بر این شاخص تجهیزات تنطیم کننده میرایی، بسیار دور از مرکز اینرسی یا به عبارتی در نواحی با اینرسی پایین جایابی می شوند تا دستیابی به بیشترین میرایی نوسان حاصل گردد. در ادامه با استفاده از نسخه دوم الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب (NSGA-II) بر اساس مفهوم بهینه پارتو برای جایابی STATCOM به صورت چند هدفه مقید استفاده می شود. با تعریف اهداف به دو دسته : 1) دو عملکرد دینامیکی زاویه روتور (فنی) یعنی میرایی نوسانات بین ناحیه ای و پایداری گذرا و 2) هزینه (اقتصادی) این روش پیاده سازی گردیده است. نتایج بدست آمده از نظر تکنیکی بهترین مکان هایی را نشان می دهند که در آنها دو عملکرد دینامیکی به طور مناسب بهبود یافته اند. روش های طرح شده بر روی سیستم 68 باسه New England-New York استاندارد IEEE با استفاده از نرم افزارهای DIgSILENT و MATLAB پیاده سازی و اجرا شده است.